Her 4 İzmirliden biri işsiz

Her 4 İzmirliden biri işsiz

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven İzmir’deki işsizliğin nedenlerinin araştırılmasını istedi.  Güven TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde TÜİK rakamlarına göre, İzmir’de işsizlik oranı yüzde 15.4. İşsiz sayısı 276 bin. Bu oran, Türkiye işsizlik ortalamasının üzerinde. Güneydoğu’daki altı ilden sonra İzmir işsizlik sıralamasında yedinci sırada. 2011 yılından itibaren işsizlik oranının İzmir’de arttığı görülüyor. İşsizlik, lise mezunlarından sonra üniversite mezunlarını vuruyor. 2014 yılı işsizlik oranının da yüzde 10′un üstünde olacağı beklentisi önergenin gerekçesinde yer aldı.

CHP’li Güven’in önerge gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

İzmir’in 2013 yılında toplam nüfusu 4.061.074’tür. 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus 3.200.000’dir. İşgücü 1.790.000, istihdam edilen kişi 1.514.000 ve işsiz sayısı 276.000’dir (%15.4). İstihdam edilenlerin %12,3’ü tarım (187.000), %31,8’i sanayi (481.000) ve %55,9’u hizmet (846.000) sektöründe çalışmaktadır.

İzmir’deki 276.000 işsizin 6.000’i okuma-yazma bilmeyenler, 146.000’i lise altı eğitimliler, 72.000’i lise ve dengi meslek okulu mezunları ve 53.000’i de yüksek öğretim mezunlarından oluşmaktadır. İzmir’de en yüksek işsizlik oranı %18,8 ile lise ve dengi meslek yüksek okulu mezunlarındadır. Yüksek öğretim mezunları arasında işsizlik de %13,2 ile Türkiye ortalaması olan %10,3’ün üstündedir.

İÇ GÖÇ İZMİR’İ ETKİLEDİ

2013 yılı TUİK istatistikleri ve istihdam verileri üzerinde yapılan bir incelemeye göre İzmir %22.5 kadın işsizliği oranıyla Türkiye’de 1. sıradadır. Gençlerde işsizlik ülke ortalaması %18.8 iken İzmir’de %26.9’dur. İzmir’de 4 gençten biri işsizdir. Genç kadınların %37.4’ü işsizdir.

İzmir’e gelen yüksek iç göçün daha çok insanın iş aramasına ve bulamamasına yol açtığı, istihdam yaratacak yatırımların yetersiz kalmasının da artan iş talebine cevap verilememesine ve işsizliğin yüksek seyretmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.

Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik ülkemizden kısa vadede ayrılamayacakları tahmin edilen ve 15-35 yaş aralığında iş arayan Suriyeli sığınmacılara en az asgari ücretle çalışma izni verileceğini açıklamıştır. Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmesinin ülkemize ve İzmir’e Suriye’den göçü daha artıracağı düşünülmektedir. Ülkemizdeki işverenlerin de Suriyeli ve asgari ücretli çalışmaya hazır ucuz iş gücünü tercih etmelerinin serbest piyasa koşullarında önlenmesi mümkün görünmemektedir.

Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmesi, üretken fakat yoğun iç göç nedeniyle işsizlik oranı hak etmediği düzeyde ve hâlihazırda çok yüksek seyreden İzmir’e göçü daha da artıracak İzmir ilinde sosyal patlama sınırlarını zorlayacaktır.


İlgili yazılar

Türkiye’de müteahhit enflasyonu var

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekim 2014’ itibariyle  “Yetki Belgesi Numarası” verilen toplam Müteahhit sayısının, 287 bin 760’ olduğunu

Halkbank ilan paralarını kimlere verdi?

Halkbank’ın ilan-reklam gideri 6 milyon lira’dan 145 milyon liraya fırlamış. Genellikle yandaş gazetelere verilen ilanlarla ilgili açıklama yapılmadı.

Marmara Adası’yla ilgili korkunç tablo

Doğal yapısı ve iklimi nedeniyle dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye hızla çölleştiriliyor.Konya Ovası’nda yer altı sularının bilinçsiz kullanımı

Bir Cevap Yazın