Babacan açıkladı: Durgunluk sürecek

Babacan açıkladı: Durgunluk sürecek

Babakan yardımcısı Ali Babacan  Orta Vadeli Programı açıkladı. 2015-2017  yılları arasını kapsayan ortavadeli programı Başbakanlık Yeni Bina’da düzenlediği basın toplantısında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte açıklayan Babacan  son dönemde gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızında yavaşlama  olduğunu ve 2011 yılında da toparlanma öngörmediklerini söyledi.

BABACAN’IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE

Gelecek 10 yılda bu ülkelerin büyüme hızları geçmiş 10 dönemden daha düşük olacak.

Bu ülkelerin arasında Türkiye de var.

IMF’nın son açıkladığı rakamlara göre dünya ticareti 2014 yılında yüzde 3.8 büyüyebilecek, 2015’te ise yüzde 3.5’te kalacak.

Ticaretteki büyümeler aşağı doğru revize edildi.

Önümüzdeki dönemde Fed’in daha kısıtlayıcı para politikaları uyguluyacağını beklemek normal. Gelecek yıldan itibaremn de bir faiz artış süreci başlayacak

Avrupa merkez bankası ise tam tersine genişleyici politikalara devam ediyor. Daha da gevşetici yönde para politikaları yapma konusundaki iradelerini ortaya koydu.

Avrupa’nın performansı bizim ihracatımız için belirleyici rol oynuyor.

Avrupa’nın politikaları Türkiye için olmulu, Fed’in politikaları ise olumsuz olacak. Hangisinin daha baskın olacağını ise 2015’te göreceğiz.

Yeni orta vadeli programa gelirsek. Geen sene cari açık ilk sıradaydı bu sene ise enflasyonla mücadele ilk sırada. Cari açık ise hemen ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncüsü de yapısal reformlar. Bunlara hız vererek Türkiye’nin potansiyel büyümesini artırmak istiyoruz.

Temel politikalar… Öncelikle maliye politikasında sıkı duruş sürecek.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmek ve car açığı sürdürülebilir kılmak için yapısal reformlar devam edecek. Büyümeyi yüzde 3.3 olarak bekliyoruz. 2013’te yüzde 4.1 idi.

2015 için büyüme hedefi yüzde 4. 2016 ve 2017 için yüzde beş

Bu yılın büyümesi daha dengeli bir büyüme geçen yıla göre. İç tüketimle dış talebin beraberce birbirini desteklediği bir tablo var ortada.

Cari açığın milli gelire oranı bu yıl yüzde 5.7 olacak. Beklentilerin 0.7 puan altında.

Cari açığı 2017’deki program sonunda yüzde 5.2 ile tamamlamayı düşünüyoruz.

Bu yıl yurtiçi tasarruflarımızın yüzde 14.9’a çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıla gçre 1.5 puanlık bir artış var.

ENFLASYON VE İŞSSİZLİK TAHMİNLERİ

2014 sonunda enflasyonun yüzde 9.4 olarak bekliyoruz. Gelecek yıl için yüzde 6,3’e düşeceğini öngörüyoruz, 2016 ve 2017 için ise yüzde 5’lik enflasyon hedeflerimizi koruyoruz.

İşsizlik oranı tahminimiz ise yüzde 9.5. 2017’de ise bu rakamın yüzde 9.1 olacağını öngörüyoruz.

2014 yılı bütçe dengesi 2014 yılında beklenenden iyi olacak.

2017 itibariyle neredeyse denk bütçeye varan bir rakam öngörüyoruz.

2015’te 46 milyar dolar 2016’da 49.2 milyar dolar 2017’de ise 50.7 milyar dolar cari açık öngörülüyor.

Orta Vadeli Program’da kişi başına düşen milli gelirin yıl sonunda 10 bin 537 dolar, 2017 yılı sonunda ise 12 bin 229 dolar olması öngörüldü.

Babacan’ın açıkladığı OVP’de belirtilen “Onuncu Kalkınma Planı Dönüşüm Programları” da şöyle sıralandı:

Üretimde Verimliliğin Artırılması

İthalat Olan Bağımlılığın Azaltılması

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi

Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi

İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması

İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm

Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme

Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi

Sağlıklı yaşam ve Hareketlilik

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi


İlgili yazılar

Erdoğdu: Alın size yolsuzluk belgesi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen ve damadı Berat Albayrak’a kişisel çıkar sağlamak amacıyla rüşvet

CHP’li RTÜK üyesi meydan okudu

Atatürk’ü savunduğu için RTÜK’ten atılmak istenen CHP’nin RTÜK üyesi Ali Öztunç meydan okudu : Bizi üyelikten atmazsanız namertsiniz Uzun süredir

Öymen: Yeni Anayasayı ABD ve AB İstiyor

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Onur Öymen dış politikanın en önemli konusunun “Anayasa” olduğunu belirterek  “Büyük devletler başka ülkeleri

Bir Cevap Yazın