Oran: Menderes’in vasiyetine ihanet ediyorsunuz

Oran: Menderes’in vasiyetine ihanet ediyorsunuz

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Vakıfbank’ın yüzde 58,5 hissesinin önce kamulaştırılarak, daha sonra özelleştirilmesinin önünü açacak yasa tasarısını TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 13 yıl önce tam tersi biçimde Vakıfbank’ın özelleştirilmesine karşı çıktığını TBMM tutanaklarına yansıyan konuşmasıyla anımsatan Umut Oran, Vakıflar’ın bağlı olduğu Arınç’a, “Görüşünüz mü değişti, artık vakıf mallarının korunması düşüncesini savunmuyor musunuz? Bu tasarıyla bankanın kurucusu Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor musunuz?” diye sordu.

Umut Oran Arınç’ın yanıtlaması istemiyle  verdiği  soru önergesinde  hükümetin, 21 Ekim 2014 tarihinde TBMM’ye sunduğu yasa tasarısı ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngördüğünü ve düzenlemede Vakıfbank ile ilgili çok önemli bir değişikliğin tasarıda yer aldığını belirterek  “Banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yüzde 58,5 oranındaki payın tamamı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek beher hisse değeri üzerinden Hazine’ye devredilecek. Hazine’nin ödeyeceği rakam; banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan bedelin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Yine ödemenin nasıl yapılacağına da hükümet karar verecek” dedi.

Umut Oran 6 temmuz 2000 tarihinde çıkarılan 606 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Haşim Kılıç’ın da içinde yer aldığı heyet tarafından oybirliğiyle iptal edildiğini anımsatarak  şimdi getirilen yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi’nin 17.10.2000 tarihli ve E: 2000/52, K:2000/29 sayılı kararına aykırı olduğunu anımsatarak “Vakıfbank’ın özelleştirilmesi yönündeki her türlü girişim, 2000 yılındaki iptal dilekçenizde belirttiğiniz biçimde Anayasa’nın Başlangıç, 6, 7, 35 ve 87. maddelerine aykırı değil midir? diye sordu

DÜN DÜNDÜR

Fazilet Partisi Grup Başkanvekili sıfatıyla 21. Yasama Dönemi 3. Yasama Yıl, 80’nci birleşiminde Arınç’ın  yaptığı konuşmayı da hatırlatan Oran  şöyle dedi:

O konuşmadaki görüşlerinizi artık savunmuyor musunuz? Vakıfların haklarının her koşulda korunması görüşünüzü değiştirdiniz mi? Bu konuşmanızda aynı konuda çıkartılan KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunuzu ve bu KHK’nin iptal edildiğini anımsatarak, getirilen tasarıda, iptal kararının gerekçelerinin dikkate alınmadığını söylemediniz mi?

Anayasa Mahkemesi’nin, 2000/29 sayılı kararıyla Vakıfbank’ın özelleştirilmesine ilişkin düzenlemenin iptalini sağlayan davanın açılmasını siz sağlamadınız mı, bugün neden tersini yapıyorsunuz?

2001 yılında yine Vakıfbank’ın blok satışı gündeme geldiğinde Vakıfbank çalışanları, sendika ve Vakıfbank Mem.ve Hizm.Em. ve Sağ.Yard.San.Vakfı’nın danışmanı, avukatı olarak verdiğiniz hukuk mücadelesindeki görüşlerinizi artık terk mi ettiniz?

Bizzat Adnan Menderes’in talimatıyla 1954’te kurulan Vakıflar Bankası’nın kamulaştırılarak özelleştirilmesinin önünün açılması, vakıf malının satışını gündeme getirmeyecek mi? Vakıf mallarının senedine aykırı biçimde el değiştirmesi, satılması mümkün müdür, bu durum Anayasa’ya aykırı değil midir? Bu tasarıyla Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor musunuz?

 


İlgili yazılar

Uyarılmasına rağmen ateş etmiş!

İstanbul Okmeydanı Cemevi’nde bir yakınının cenazesi için beklerken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt’la ilgili yürütülen soruşturmada dosyaya

AOÇ arazisinde botanik bahane rant şahane

AOÇ’de dava sayısı gün geçtikçe artıyor. Torba yasa ile AKP hükümeti Odaların dava açmasını engellemek isterken bir taraftan ranta karşı

Çam: Hedef Eğitim Sen Mi?

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, açığa alınan 11 bin 301 öğretmenin 9 bin 843’ünün Eğitim Sen üyesi olmasına tepki gösterdi.

Bir Cevap Yazın