SGK BUNU DA YAPTI

SGK BUNU DA YAPTI

Sayıştay’ın 2012 Yılı Mali Denetim Raporu’na göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bütçesini 4 milyar 810 milyon 43 bin 889.65 TL zarara uğrattı. SGK, işverenlerden prim almadı, ceza kesmesi gerekirken ceza kesmedi ve gereksiz prim teşvik indirimi yaptı. Rapora göre, kaçak işçi çalıştıranlar dahi indirimlerden yararlanırken, 18 yaşın altından küçük işçi çalıştıran şirketler de teşvikten faydalandı. Kurumun kıyak yaptığı işverenler arasında kamu kurumları ve spor kulüpleri de var.

KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMA RAPORDA

Sayıştay raporuna göre SGK, 2003 yılı öncesi döneme ilişkin işverenden prim, işsizlik sigortası, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi gibi toplam 1 milyar 978 milyon 649 bin 098.36 TL alacağını tahsil etmedi. 10 yıllık zaman aşımı nedeniyle kurumun alacaklarını nasıl tahsil edeceği ise muamma.

İşverenlerin 2012’de istihdam ettikleri kişilerin hizmetlerinin eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi sonucu ortaya çıkan prim kaybı ise 571 milyon 408 bin 706.31TLoldu. 5510 Sayılı Kanuna göre kurum tarafından çeşitli nedenlerle uygulaması gereken 145 milyon 662 bin 107 TLtutarında idari para cezası da kurum tarafından kesilmedi ve bundan 47 bin 492 işveren çıkar sağladı.

MAAŞLAR DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR

Muhasebe, hukuk, mimarlık gibi çeşitli iş kollarındaki işverenlerin, 4/1-a kapsamında sigortalı olarak çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini düşük göstermesi sonucu SGK’nın 3 milyon 867 bin 050.49 TLzarara uğradığı anlaşıldı. Sigortalı olarak çalıştırdıkları 146 bin 328 kişiyi bildirmemesi sonucu yine 5510 sayılı Kanun kapsamında, işverenlere uygulanması gereken, toplam 133 milyon 471 bin 152TL tutarında cezanın, kurumca uygulanmadığı belirlendi. Sigortalı çalışan 241 bin 786 kişinin işten ayrılışlarını bildirmeyen işverenlere kesilmesi gereken toplam 21 milyon 434 bin 328.90 TL tutarındaki ceza da uygulanmadı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞE TEŞVİK VERİLMİŞ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük işçi çalıştıran patronlara sağlanan prim teşvikinde şartlara uymayanlara teşvik verildiği ortaya çıktı. SGK’daki incelemelerde Sayıştay, işverenlere 18 yaşından küçük işçi çalıştırmalarına rağmen 148 bin 509.58 TL, 29 yaşından büyük işçi çalıştırmalarına karşın ise 1 milyon 907 bin 992,22 TL yersiz teşvik primi indirimi yapıldığını tespit etti.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda işverenlere teşvik priminden yaralanmaları 6 ayla sınırlıyken, bu indirimden 6 aydan fazla yararlananlar olduğu da rapora yansıdı. Bu yolla SGK, 4 milyon 65bin 500.19 TL zarara uğradı. Yine işverenin teşvik indiriminden yaralanması için ek istihdam şartı aranırken, bu şarta uymamalarına rağmen patronlara toplam 14 milyon 190 bin 248.27 TL’lik yersiz teşvik indirimi yapıldığı ortaya çıktı.

Aynı kanununu geçici 7. maddesinde düzenlenen tarihlerin dışında işe başlayan işçiler için , SGK’nın 62 bin 524,10 TL prim indirimi, 140 bin 746.75 TL de teşvik indirimi yaptığı raporda ortaya kondu.

KAÇAK ÇALIŞTIRAN, İNDİRİM ALDI.

Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin 5510 sayılı kanunda, 1 yıl süreyle yüzde 5’lik prim teşvik indiriminden yaralamayacağı ifade ediliyor. Ancak SGK’nın kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilen patronlara 59 milyon 104 bin 848.24 TLteşvik indirimi uyguladı.

40 MİLYON ORTADA YOK!

SGK’nın 2012 Bilançosu’nun Sayım Noksanları hesabından, 40 milyon 426 bin 952.25 TL’nin kayıp olduğunun altı çizilen Sayıştay raporunda, kayıplarla ilgili sorumluların da belirlenmediğine kaydediliyor. Ayrıca 403 adet özel sağlık kuruluşunun, hastalarından SGK mevzuatına göre belirlenen orandan fazla ücret aldığı tespit edilerek, bu kurumlara SGK’nın toplam 114 milyon 217 bin 451.00 TL ceza vermesi gerekirken, kurumun vermediğini ifade ediliyor.

PRİM YOLSUZLUĞU SPORDA DA VAR

Futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarından kulüplerin bazı sporcu ve teknik adamların hizmetlerini 5510 Sayılı Kanun kapsamında kuruma bildirmesi gerekirken, hiç bildirmedikleri, bazılarının ise kazançlarını eksik bildirdikleri ortaya çıktı. Bunun sonucunda SGK, 10 milyon 478 bin 365.30 TL tutarında prim kaybına uğrarken, kulüplere yine aynı kanuna göre uygulanması gereken 10 milyon 286 bin 946 TL tutarında idari para cezası da kesilmedi.

BAKANLIK DA BORÇLU

Prim ödeme yükümlüsü konumunda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, 2012 yılı için 1 milyar 700 milyon 135 bin 853.54 TL’ lik prim alacağı tahsil edilmedi. Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan 42 bin 494 İŞKUR kursiyerinin de 2012 yılı Ocak, Eylül ayları arasında 385 bin 509.15 TL tutarında, bir aylık kısa vadeli sigorta kolları primi, SGK hesabına yatırılmadı.


İlgili yazılar

Bağımsız denetim kuruluşları denetleyecek!

Meclis Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’nın görüşmeleri tamamlandı. Tasarının Sayıştay

Yunanistan’a 100 milyon Euro’nun bağışlanmasını istedi

Kendilerini Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi olarak tanımlayan bir grup aydın, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’a destek bildirisi yayımladı. İşte o  bildiri:

İŞSİZLER ARTIK İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan CHP ekonomi raporunda işgücüne katılımın düşmesinin işsizliğin çift hanelere çıkmasını engellediği belirtilerek, “TÜİK, iş bulma ümidi olmayanların sayısındaki gerilemenin nedenlerini kamuoyuna açıklamak zorunda” denildi.

Bir Cevap Yazın