TTK için eylem planı hazırlandı

TTK için eylem planı hazırlandı

Haber: Cahit Akman/ Zonguldak

Kömür havzasının yaşamsal kuruluşu olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun yeni konumu 2015 yılında kesinleşecek. Hükümetin 2015 yılı programına göre kurum için,’’Eylem Planı’’ hazırlanacak ve zarar eden bir yapıdan çıkarılarak yeniden yapılandırılacak.

AK Parti Hükümetinin 2015 yılı Programında TTK’nın konumu da yeraldı. Hükümet Programının ‘’Madencilik’’ bölümünde madencilik sektörünün mevcut durumu, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, sanayide hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik kamu kurumları tarafından yürütülen maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama yatırımları için ayrılan kaynakların bu yıl ve geçen yıla göre değerlendirmeleri yapılıyor. Madencilikle ilgili temel göstergelerin rakamlarla verildiği bölümde dünya ölçeğindeki veriler değerlendiriliyor. Öngörülen düzenlemeler özetle,’’Madencilik sektöründe; ruhsat güvencesinin artırılması, karmaşık ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ham olarak ihraç edilen madencilik ürünlerine bağlı olarak oluşan potansiyel katma değer kaybının azaltılması, başta özel sektörün arama faaliyetleri olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması, kamu kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve verimsizliğin önlenmesi, madencilik faaliyetlerinin diğer sektör faaliyet ve yatırımlarıyla eş güdümlü şekilde planlanması, madencilik firma ve işletmelerindeki ölçek ve teknoloji sorununun giderilmesi ihtiyacı devam etmektedir.’’ deniliyor. ‘’Amaç ve Hedefler’’ ile,’’Politika ve Tedbirler’’ ara başlığıyla eylem planı vurgulanıyor. Buna göre,’’Yapılacak İşlem’’ ise,’’Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacaktır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak’’deniliyor.

Program uyarınca 2015’in Aralık ayı sonuna kadar TTK’nın zarar eden bir yapıdan  çıkarılması amacıyla eylem planı hazırlanacak ve kurum yeniden yapılandırılacak. MTA Genel Müdürlüğü’nün günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kuruluş kanunu gözden geçirilerek kanun tasarısı taslağı hazırlanacak. Yurt içinde çıkarılan madenlerin yurt içinde işlenerek ihraç edilmesinin özendirilmesine yönelik tespitleri içeren bir çalışma raporu hazırlanacak.Ham olarak ihraç edilen madenlerin yurt içinde işlenerek daha yüksek katma değerle ihraç edilebilmesini sağlamak amacıyla, bu alandaki imkan, tespit ve politika önerilerini içeren bir rapor hazırlanacak.


İlgili yazılar

4 eski bakana Yüce Divan yolu göründü..

Muhalefet partileri TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşmasının ardından dört eski bakan hakkındaki iddiaları Meclis gündemine getirmeyi planlıyor. MECLİS SORUŞTURMASI İÇİN 55

Fuatavni’ye göre Erdoğan’ı tasfiye korkusu sardı!

Fuat Avni, Erdoğan’ın AKP’den tasfiye edilmek istendiğini ve bu yüzden de Davutoğlu’nu sıkı takibe aldığını iddia etti. Fuat Avni, partiye

Bahçeli: Erdoğan susmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, koalisyon süreciyle ilgili “Koalisyon buluşmasının arifesinde Tayyip

Bir Cevap Yazın