Atatürk AOÇ’yi halka bırakmış

Atatürk AOÇ’yi halka bırakmış

Atatürk’ün AOÇ ile ilgili vasiyetinde çiftliğin halkın malı olduğu  ortaya çıktı. “Atatürk’ün çiftliğe ilişkin şartlı vasiyetinin ihlalinin tespiti ve müdahalenin men’i” talebiyle Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi

aleyhine açılan davada önceki gün mahkeme heyetinin açılmasını istediği Atatürk’ün Başbakanlık arşivinde bulunan vasiyetine YURT ulaştı. Erdoğan’ın inşaatı sırasında mahkemenin durdurma kararını tanımayarak, “Sıkıyorsa yıksınlar”

dediği Ak Saray’ın yapıldığı Orman Çiftliği için Atatürk, vasiyetinde, “Halka gezecek, eğlenecek sıhhi yerler temin edin” isteğinde bulunuyor. Vasiyette, AOÇ’nin, “Yerine göre, araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek,

halka gezecek eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikârla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri zikre şayandır” deniyor.

Hazine’ye hediye etmişti

ataAtatürk, vasiyetin tamamında çiftliğin nasıl kullanılması gerektiğini şöyle açıklıyor: “Çiftliklerin, yerine göre, araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini

güzelleştirmek, halka gezecek eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikârla fiili ve

muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri zikre şayandır. Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve

ticari esaslar dâhilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında da mümasilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müspet iş sahasından alan bu

müesseselerin ziraat usullerini düzeltme, istihalaatı artırma köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve

inkişafına çok müsait birer amil ve mesnet olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve

demirbaşlarıyla beraber hazineye hediye ediyorum. Kemal Atatürk.”

Kaynak:Mert TAŞÇILAR – Yurt Gazetesi

 


İlgili yazılar

Detaylı açıklama yapacağım

“Sözlerimin arkasındayım. Az bile söyledim.

Soruları çalacağına ders çalışsaydın!

17-25 Aralık darbe girişimlerinin ardından, paralel örgütün deşifre olmasıyla birlikte sürekli olarak siyasi mesajlar veren Bolu savcısı  Zekeriya Öz, bu

Özgürlükçü Hukukçular Derneği harekete geçti

Muş’un Varto ilçesinde güvenlik kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK militanı Ekin Wan isimli kadının çıplak resmini çekip servis yapanlar hakkında

Bir Cevap Yazın