ERDOĞAN’A DEMOKRASİ DERSİ

ERDOĞAN’A DEMOKRASİ DERSİ

Anayasa Mahkemesi’nin 52. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törendedevletin ve siyasetin zirvesi biraraya geldi. Anayasa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç Mahkemenin uzun tutukluluk ve internet yasası nedeniyle verdiği kararları eleştirenlere “Derinhliği olmayan sığı bir eleştiri” diye yanıt verdi.

İşte Haşim Kılıç’ın konuşmalarından satırsbaşları

Evrensel değerlerin ağırlıklı olarak uygulandığı tüm eylem ve işlemlerin hukukun denetimine tabi tutulduğu ülkeler hukuk devleti olarak tanımlanmaktadır. Hukuk devletinde işler açık şeffaf olmalı. İktidar gücü sınırlandırılmalı. Kamu gücünü kullananlar da vatandaşlar da sınırlandırılmışlardır.

Sisteme dahil unsurlar birbirini engellemeden adalete hizmet ediyorsa sorun yok demektir.

Yazılı hukuk kurallarında çok sık yapılan değişiklikler kamuoyunda hukuk güvenliğini tesis edemez.

Esasen hukuk güvenliğini sağlayacak unsurlar bağımsızlık ve tarafsızlık sorununu çözen yargıdır. Yargı aynı zamanda devletin vicdanı olarak da tanımlanmaktadır.

Yargının vicdanını işgal edenlerin kimliği, düşüncesi ne olursa olsun bu sonuç değişmeyecektir. Dün hak ihlallerine uğramış mağdurlarla bugün hak ihlaline uğrayanların kim olursa olsun ona bakışımız değişmeyecektir.

Kamu gücünü etkili olarak kullanan yargı, siyasi ve ideolojik olarak ülkeyi yönetenlerin her zaman hedefinde olmuştur. Kaleyi ele geçiremeyenler bağımsızlığı ve gerekli olduğunu dünmüşler kaleyi ele geçirenler,  baskı aracı olarak kullanmışlardır. Siyasi ideolojik dini ve ırki tüm vesayetçi mensubiyetler reddedilmelidir.

Vesayet altındaki yargı hukuk güvenliğini sağlayamaz.

YENİ BİR VESAYETÇİ ANLAYIŞ OLUŞTU

2010 yılında yapılan değişiklikle vesayetçi anlayışların ortadan kaldırılması için cesaretle adım atıldı. Ama arkası getirilemedi Bu kez farklı bir renkte yeni bir vesayetçi sistem oluştu. Bunu cesaretle konuşmak zorundayız.

Yargı milletin iradesine tuzak kullanacak yer değildir. Bu kez paralel devlet çete suçlamasıyla karşı karşıyadır. Bu suçlama kaldığı sürece yargının ayakta kalması mümkün değildir. En basit alacak davaları bile tartışmaya açılmıştır.

Herkes bilgi belge ve delilleri ortaya koymalıdır. Bu kişilerin başka illere tayin edilerek veya yerleri değiştirilerek sorun çözülmesi mümkün değildir. Belge ve belgeye dayanmayan ihbar mektuplarının hakim ve savcılar arasında ayrışma bölünmeye neden oldu. Bunun hukuk devleti ve adaletin sonunun getireceğini açıkça göstermektedir.

Yargının bu iç ağırısı ile yaşaması mümkün değildir.

YARGI VİCDAN YOLSUZLUĞU İLE KARŞI KARŞIYA

Vicdan yolsuzluğu ile karşı karşıyadır yargı. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının vazgeçilmez unsuru olan özgür vicdanlı hakimlerimizin ayakta kalması için buna mecburuz. Demokratik hukuk devletlerinde basık ve tehditle bir yere varılmaz.

 

Kurumlar özeleştiri yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Mahkemelerin geçmişte verdiği kararlar sonucunda toplumda yarattığı çalkantıların olumsuz etkilerinden ders çıkartmak zorundayız. Hemen her toplumda sorunların kaynağı yasama, yargı ve yürütmenin yaşadığı hak ihlalleridir.

Hak ihlallerinin sonuçları önemsenmelidir. 76 milyonun her ferdi bu evin sahibi ve anayasa ile belirlenmiş haklarını kullanma hakkına sahiptir.

KARARLARIMIZIN ARKASINDAYIZ

Milletin iradesini temsil eden yasama organı anayasa da yapılan değişiklikle tüm evrensel standartları uygulayın talimatı vermiştir. Anayasa mahkemesinin son günlerde verdiği bireysel kararlar ölçülü tepkileri saygıyla karşılarken verdiğimiz kararın arkasındayız.

Seçilen ve hala tutukluluk hali devam eden kimi milletvekillerinin  tutuklu olarak kalması kabul edilemez. Siyaset kurumlarının çözmesi gereken böyle bir sorunu AYM çözmüştür. Biz sorunun öncelikle yasal düzenlemeyle çözülmesini yürekten arzu ederdik.

Uzun tutukluluk nedeniyle ihlal kararı verilmiş ve tahliyeleri sağlanmıştır.

KANUN YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU YOK

Belirtilen davlarda yasa yolu tüketilmeden anayasa AYM’nin karar verdiğini anımsatmak istiyorum., İnternet yasasında da öyle. Gerek AİHM gerek AYM defalarca verdiği kararlarda kanun yollarının tüketilmesi koyulunun mutlak olmadığını ifade etmiştir.

AYM’nin uzun yargılımı ve tutukluluk şikayetlerine uygun olarak  verdiği karara AİHM’den eleştiri yapılmadı. İnternet yasasına yapılan ölçüsüz eleştiri dikkat çekicidir. Mahkemeler emir ve talitamatla karar vermez. Verilen kararlardan hukuk dışı sonuçlar çıkartarak mahkeme mensuplarını itibarsızlaştırmak  kabul edilemez. AYM’nin verdiği karar idari bir işlemin kanunu dayanağının olmadığının tespitidir.

DERİNLİĞİ OLMAYAN SIĞ ELEŞTİRİ

Amacımız sorun üretmek değil sorun çözmek olmalıdır.

Anayasa mahkemesini milli olmamakla suçlamak derinliği olmayan sığ eleştiridir. Yeni gerilimlere yol açacak meydan okuma çağrılarını yanıtsız bırakma konusunda kararlıyız.

Geçmişte hak ihlaline uğrayanların Anayasa Mahkemesi kararlarını baştacı edenlerin bu gün kararları eleştirmesi yaman bir çelişkidir.

Gömlek değiştiren bir karaktere sahip olamayız.

AYM’ye yapılan bireysel başvuruların yüzde 70 inin adil yargılama şikayeti olduğu görüldüğünde yargılamanın hangi durumda olduğunu görmek durumundayız. Yargıya olan güvensizliğin yetkililerce güçlü bir şekilde dillendirilmesi sorunları çözmemektedir.

Eleştirilere rağmen Hak ve özgürlük yollarının açılması mücadelesi mahkememizce sürdürülecektir.

Yaşanan gerilim insanlarımızı taraf olmaya zorlamaktadır. Sorunlara veya önerilere çözüm tepkisel eleştiri göstermeye devam etmek gerilimi düşürmüyor.

Kin ve nefret düşünceler farklı düşünen insanların birlikte yaşama iradesi üzerinde olumsuz sonuçlar a yol açıyor. Duygusal kopuşa neden oluyor. Bu siyaset inanç kültür sanat gibi buluşma alanlarını yok etmektedir.

 

 


İlgili yazılar

İran da kaçak petrolden vurdu!

Rusya’dan sonra İran da Dinci terör örgütü IŞİD’in el koyduğu rafenerilerde üretilen petrolün Türkiye tarafından satışının yapıldığını iddia etti. İran

Yavuz Bingöl Erdoğan’ın kanatlarının altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bingöl’e sahip çıktı. Erdoğan ” Türkiye’nin bu büyük sanatçısını linç etmek için ellerindeki her vasıtayı

Silopi ve Cizre’de öğretmenler hizmet içi eğitime alındı

7 Haziran seçiminden sonra Hakkari, Şırnak, Van, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl ile Batman merkez  ve ilçelerinde terör örgütü ile başlayan

Bir Cevap Yazın