İş güvenliği paketi açıklandı

İş güvenliği paketi açıklandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni iş sağlığı ve güvenliği paketinin bu hafta Meclis’e sunulacağınıaçıkladı. Davutoğlu, “Protesto etmek çok kolay, muhalefet etmek de kolay. Ama nihayetinde hepimizin üzerine düşeni yapmamız gerekir. Üç aşamalı bir sorun ile karşı karşıyayız. İlki zihniyet. İkincisi süreç yönetimi. Üçüncüsü de yasal süreç. Emeğin sömürüsüne karşı çıkmamız lazım” dedi.

Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verileceğini açıklayan Davutoğlu üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirileceğini, yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk verileceğini ifade etti.

İnşaatlarda şantiye şeflerinden iş güvenliği uzmanı koşulu aranacağını kaydeden Davutoğlu “İş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edilecek. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak. İdari para cezalarında ciddi artışlar getireceğiz. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak. İLO’nun 167 ve 176 sayılı maden ve inşaatlarında iş sağlığı güvenliği ile ilgili sözleşmeleri ile ilgili yasal süreci hızlandırdık. Ümit ederiz ki bu hafta veya gelecek hafta bu yasa TBMM’den geçecek.”dedi.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için her türlü yasal düzenlemenin yapılacağına vurgu yapan Davutoğlu, “Ancak her şeyden önce işçi ve işverenlerimizin bir zihniyet dönüşümüne girmesi gerekiyor. Önemli olan vatandaşlarımızın, işçileriminiz kendi can güvenlikleri konusunda bilinçlendirilmeleri” diye konuştu

İş güvenliği paketindeki önlemler şöyle:

– Çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilecek

- Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliliğinde sorumluluk yüklenecek.

– Şantiye şefi olunması için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alma zorunluluğu

- Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi getirilecek

– Ölümlü iş kazası olan iş yerlerinde prim yükselecek

- İşverenin ölümlü iş kazasında kusurlu bulunması halinde, Türk Ceza Kanunu’na göre alacağı cezaya ilave olarak iki yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek ve Kamu İhale Kurumu sitesinden duyurulacak.

– İdari para cezalarında artışlar getirilecek

- Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak

– Üretim zorlamasının engellenmesine yönelik şart olacak

- Rödevans, kiralama veya götürü usulüyle ihale edilen işlerde üretim zorlamalarının engellenmesi için uygun planlama yapılacak. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak, bulunursa işi durdurulacak ve sözleşme feshedilecek. Rödevans süreleri 15 yıldan az olmayacak şekilde uzatılacak.

– Kamuda rödevans olacak ama bir kere rödevans işlemi yapıldıktan sonra bütünüyle iş başkasına devredilemeyecek. Özel sektörde ise rödevans hiç olmayacak.

- Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek

– Belirli alanlarda acil durdurma faaliyetleri müfettişin inisiyatifine kalmadan alınabilecek

- İş verenin ölümlü iş kazasında bulunması halinde, TCK’ya göre alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.

-Durdurulan bir işyerine çalışmasına devam etmesi halinde hapis cezası verilecek.”

“Madende çalışanlara hayat sigortası geliyor”

-Kömür madenleri için ayrı bir mevzuat hazırlanacak.

-Maden şirketleri, belli bir geçiş süreci içinde işçilere yaşam, hayat sigortası yapacak. Bütün madenlerde hayat sigortası sistemine geçilecek.

-Maden sahalarının denetimini bağımsız kuruluşlar yapacak.

- Madenleri ruhsat harçları yeniden belirlenecek.

-Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların kaydı ve konumlarının eşzamanlı takibi için bir sistem, çip kurulması zorunlu hale getirilecek.

Küçük işletmelerin birleşmesini teşvik edilecek.

Devlet hakkı bedeli dünya maden değerlerine göre yeniden belirlenecek

Ruhsat sahiplerinde değişiş isimlerle alınan bedeller sadece ‘ruhsat bedeli’ altında toplanacak.

Ruhsat bedelinin bir kısmının maden düzenlemesi için kullanılması sağlanacak.

Devlet üretimi biten madeni rehabilite edecek ve işletmeyi borçlandıracak.

Madende modernizasyon gerekiyorsa devlet bunu yapacak ve işletmeyi faturalandıracak.

Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

* Maden işletme ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik şartı getirilecek.


İlgili yazılar

Başbakan Davutoğlu Medya sınavında!

AKP-CHP koalisyonuna karşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AKP ile CHP arasında hükümet kurulması halinde kendisinin  yasal olarak “soruşturma dışında”  kalacağını bilmesine

Pembe ve mavi kimlik kartı tarihe karışıyor

Türkiye 2015’den itibaren bütün bilgilerin yüklü olduğu çipli kimlik kartı kullanımına geçiyor. Günlük yaşamı kolaylaştırması beklenen akıllı kimlik kartlarının başta

Anafartalar Zaferinin 102.Yıl dönümü

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır “Anafartalar ve Conkbayırı Zaferleri vatan için geri dönmeyi düşünmeyen isimsiz kahramanların zaferidir. Türk tarihinin

Bir Cevap Yazın