Oyan: YSK hak ihlaline neden oldu!

Oyan: YSK hak ihlaline neden oldu!

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan  Anayasanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle AYM’ye başvuru yaptı. Oyan  anayasada  tanımlanan “kanun önünde eşitlik” ilkesinin ve bu maddenin 5 inci fıkrasına göre “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” hükmünün Cumhurbaşkanı tarafından çiğnendiğini anımsattı. Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun reddedildiğini anımsatan Oyan başvuru dilekçesinde şöyle dedi:

1. Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasına göre “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir”. Anayasa hükmü, hakkı ihlal eden kamu gücü açısından bir fark gözetmemiştir.

2. Başvuru konusu YSK kararı bu dilekçede özetlendiği gibi başvurucunun, hem milletvekili ve seçime giren bir partinin üyesi olarak hem de Anayasa gereği serbest, eşit, gizli genel oy kullanacak olan bir seçmen olarak güncel ve kişisel haklarını somut bir şekilde ihlal etmektedir.

3. YSK, hem Anayasa tarafından güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını, hem kendisinin hiçbir istisnası olmayan denetim hakkını, hem de serbest ve eşit genel oyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesi kapsamında Cumhurbaşkanı ile seçme hakkı bulunan herkesin eşit olduğunu ihmal ederek, yalnızca Anayasa’nın 105. maddesini göstererek “Cumhurbaşkanının faaliyetlerini denetleme yetkisi bulunmadığı” gerekçesine bağlı karar vererek hak ihlaline neden olmuştur.

4. YSK’nin denetim görevi, Cumhurbaşkanının faaliyetleri değil, seçimlerdir ve seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı herkesle eşittir. Hatta “tarafsızlık” ilkesi nedeniyle sınırlıdır. Cumhurbaşkanı gibi, “devletin başı” sıfatını taşıyan bir makam sahibinin söz ve hareketlerinin ve bu kapsamda süreklilik gösteren kapalı ve açık alan konuşmalarının medyada geniş yer bulmasının seçmenleri etkilememesi düşünülemez.

5. Cumhurbaşkanının sözleri ya da eylemleri, şikayet ve itiraz konusuysa; bu şikayet, siyasal katılım, seçme ve seçilme haklarını ihlale dayanıyorsa, YSK’nin bu denetimden kaçması, kamu gücü tarafından hak ihlalidir. YSK’den talep edilen Cumhurbaşkanı’nın faaliyetlerini denetlemesi değil, “serbest, eşit, gizli, genel oy” un ve bu konudaki hak ihlalinin denetimidir.

Açıklanan gerekçelerle;
a. YSK’nin 07/05/2015 tarihli, 828 sayılı kararının, Anayasa’nın 67. ve AİHS’ye ek (1) sayılı Protokol’ün 3. maddesinde korunan haklarını ihlal ettiğine,b. Genel seçimin 07.06.2015 günü yapılacak olması karşısında, anayasal hakkın telafisi olanaksız biçimde yok olacağı dikkate alınarak ivedi olarak karar verilmesini arz ve talep ederim.


İlgili yazılar

Bunları Birilerine Hatırlatmalıydık!

Bunları yazmak şart oldu. Kızanlar olacaktır. Sevenler sevmez, sempati duyanlar küfür eder hale gelecektir. Kim bilir belki de sosyal medyada

Diyanet Deprem Paralarını İç etti

Diyanet İşleri Başkanlığı ” 300 milyon euro tutarındaki yolsuzluk iddialarına yanıt vermedi. CHP Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun TBMM gündemine getirdiği

Bir Taciz İddiası Da Soma’dan

Türkiye’nin her yerinden taciz iddiaları geliyor. Karaman, Gaziantep, Denizli’den sonra şimdi de Manisa’nın Soma ilçesinde Fen Lisesi müdürünün kız çocuklarını

Bir Cevap Yazın