SBS İPTALİNDE YENİ BİR İŞLEM YAPILMAYACAK

SBS İPTALİNDE YENİ BİR İŞLEM YAPILMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, SBS’nin iptali için açılan davaya ilişkin olarak, “31 Mart 2014 tarihinde verilmiş olan karar doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemler, yürütmeyi durdurma kararını takiben zaten gerçekleştirilmiş olup yeni bir işlem yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde 2013 yılında 8’inci sınıflar için son kez uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın Bakanlıkça, “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi”, “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi” ile “2013 Seviye Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu hükümleri” doğrultusunda 08 Haziran 2013 Cumartesi günü, saat 10.00’da 839’u yurt içi 10’u yurt dışı olmak üzere toplam 849 sınav merkezinde, 60 bin 139 sınav salonunda, 1 milyon 112 bin 604 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
08 Haziran 2013 tarihinde yapılan sınavın sonuçlarının ise 12 Temmuz 2013’te açıklandığı belirtilerek, “Ancak Bakanlığımızca aynı gün yapılan basın açıklaması ile, 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının incelemesi neticesinde; sınavda Almanca ve Fransızca testlerini yanıtlayan 718 adayın yabancı dil testlerinin değerlendirilmesinde yanlışlık yapıldığının tespit edildiği; bu öğrencilerin sınav kağıtlarının doğru cevap anahtarı ile yeniden değerlendirildiği ve yeni hesaplanan sonuçların saat 17.00 itibariyle yayımlandığı kamuoyuna duyurulmuştur” denildi.

103 ÖĞRENCİNİN TERCİHLERİNDE HATA OLDU

Bu açıklamanın ardından, CHP Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın tarafından 26 Temmuz 2013’te 08 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılan sınavla ilgili olarak, 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan sonuçların tüm adaylar bakımından yeniden değerlendirilmesi istemiyle bir dava açıldığı hatırlatıldı. Söz konusu sınava katılan 8’inci sınıf öğrencisi Defne Sena Uzuner’in velisi tarafından da aynı gerekçe ile Temmuz ayı içerisinde bir dava daha açıldığı vurgulanan açıklamada, “Yürütmenin durdurulması istemiyle açılan her iki davaya ilişkin olarak mahkeme, Ağustos ayında, Bakanlığımızdan savunma istenmesine karar vermiştir. Davalılar tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçelerinde yazan gerekçelerin dahi aynı olduğu her iki dava için Bakanlığımızca hazırlanan savunma mahkemeye sunulmuştur” denildi.
Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından, sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık altı ay sonra, her iki dava için de “dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile yürütmenin durdurulması yönünde karar alındığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Öğrencimiz Defne Sena Uzuner’in velisi tarafından açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Verilmiş olan karar mucibince ve mahkemenin yönlendirmesine göre, sınav sonuçları Bakanlığımızca yeniden hesaplanmış; bu karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaların süresi içerisinde tamamlanması için, mahkemenin ilk kararı Bakanlığımıza tebliğ edilir edilmez, gerekli bütün önlemler alınmıştır. Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi neticesinde; dört öğrencimizin daha üst tercihlerine, 99 öğrencimizin ise mevcut okullarından daha alt tercihlerine yerleştirilebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu durumda olan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karardan etkilenen öğrencilerimizle ve velileriyle iletişime geçilerek talepleri olması durumunda tercihleri doğrultusunda işlem yapılacağı kendilerine bildirilmiştir.”

“YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI TAKİBEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ” 

Öğrenci Defne Sena Uzuner’in velisi tarafından açılan davada, Ankara 18’inci Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararına istinaden Bakanlığın aldığı önlemler ise şu şekilde sıralandı:
“Daha üst tercihe yerleşebilecek olan öğrencilerin istemeleri halinde yerleşebilecekleri okullara kayıt imkanı tanınması.
Daha alt tercihlere yerleşecek öğrencilerin mevcut okullarında eğitim-öğretimlerine devam edebilmelerine imkân sağlanması hususlarında her türlü iş ve işlemi yapmış; konuyla ilgili olarak bu durumdaki öğrenci velilerine gerekli tebligatta bulunulmuştur.
Söz konusu davayla ilgili olarak 31 Mart 2014 tarihinde verilmiş olan karar doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemler, yürütmeyi durdurma kararını takiben zaten gerçekleştirilmiş olup yeni bir işlem yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.”


İlgili yazılar

BTK VE TİB YASADIŞI İŞ YAPIYOR

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Ahmet Cemaleddin Çelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ve

Başbuğ: O Karar Hataydı!

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyon’un (Avrupa-ADD) düzenlediği 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan Genelkurmay eski

HDP eşittir Öcalan değildir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’te bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Demirtaş’ın açıklamalarındaki mesajları

Bir Cevap Yazın