SGK’nın milyonlarca lirası nereye gitti

SGK’nın milyonlarca lirası nereye gitti

CHP Genel Baskan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Kamu ve Vakif Üniversiteleri hastanelerine SGK’dan  haksız yere milyonlarca lira ödeme yapıldığını iddia etti. Tanrıkulu ödemeyle ilgili olarak Davutoğlu’nu açıklama yapmaya çağırdı.

Yanıt bekleyen sorular

Sayıştay raporuna göre Vakıf Üniversiteleri Dahil Resmi Sağlık Hizmet Sunucularınca Kullanılan ve Kuruma Fatura Edilen Kodlu Tıbbi Malzeme ve İlaçlar için ödemeye esas tutarların belirlenmesinde 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na aykırı biçimde KDV hesaplanması sonucu Sosyal Sigorta Kurumu’nun bazı vakıf üniversiteleri ile Kamu Hastaneler Birliği ve Kamu Üniversitelerine bağlı sağlık hizmeti veren kurumlara, 167 Milyon 683 bin 883 Türk Lirası 52 Kuruş tutarında, yapılmaması gerektiği halde KDV ödemesi yapıldığı belirtilmiştir.

Bu bağlamda

Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kodlu tıbbi malzemeler için SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 24 Milyon 158 bin 225 Türk Lirası 45 Kuruş tutarındaki KDV ödemesi ne kadarlık tutarları hangi sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Peki Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kodlu ilaç kullanımlarına karşılık SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 62 Milyon 39 bin 583 Türk Lirası 50 Kuruş tutarındaki KDV ödemesi ne kadarlık tutarları hangi sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 27 Milyon 681 bin 703 Türk Lirası 88 Kuruş tutarındaki KDV ödemesinin, ne kadarlık tutarları hangi devlet ve vakıf üniversitelerine yapılmıştır?

Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu ilaç kullanımları karşılığı SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 53 Milyon 804 bin 370 Türk Lirası 69 Kuruş tutarındaki KDV ödemesinin, ne kadarlık tutarları hangi devlet ve vakıf üniversitelerine yapılmıştır?

2013 yılında, geri ödeme kapsamında olmadıkları halde SGK’ya faturalandırılan tıbbi malzemeler için hangi Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ne kadar tutarlarda ödenmemesi gerektiği halde ödemeler yapılmıştır?

Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemelere ilişkin SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu, aslında geri ödeme kapsamında olmadığı halde SGK tarafından ödenen ve sağlık hizmet sunucularının alacaklarından mahsup edilmesi gerektiği halde mahsup edilmeyen toplamda 10 Milyon 736 bin 566 Türk Lirası 85 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları hangi vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemeler ile SUT kodu olmasına rağmen fiyatı belirlenmemiş tıbbi malzemelere ilişkin MEDULA’da kayıtlı veriler üzerinden ortaya çıkan ve Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu mahsup edilmesi gerektiği halde mahsubu yapılmayan toplamda 2 Milyon 16 bin 438 Türk Lirası 22 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları  hangi vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularından mahsup edilmemiştir?

Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından kuruma 2013 yılı içerisinde düzenlenen faturalara esas olan işlemler üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde tespit edilen hatalı işlemlerden örneklemeye düşenlerin kurum ilgili mevzuatı kapsamında genellenmesi sonucu vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden mahsup edilmeyen toplamda 1 Milyon 432 bin 490 Türk Lirası 30 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları hangi vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden mahsup edilmemiştir?

Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği / SUT’ta yer alan en düşük beş fiyat kuralına uyulmadan hangi Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?

SGK İç Denetim Birimi Başkanlığı, kamuyu zarara uğratan işlemlerin neden farkına varamamıştır? Kamu aleyhine tüm bu işlemler gerçekleşirken SGK İç Denetim Birimi Başkanlığı ne yapmaktaydı?

SGK’nın kamuyu zarara uğratan tüm bu işlemlerinden, fazladan yaptığı ödemelerinden  dolayı sorumlulukları bulunan tüm yetkililer hakkında soruşturmalar başlatılacak mıdır?

SGK’nın ödememesi gerektiği halde ödediği KDV ödemeleri ile mahsup etmesi gerektiği halde mahsup etmediği işlemler sonucu kamunun uğratıldığı zararlar bir an önce tazmin edilecek midir? Gerekli idari ve yasal süreçler başlatılacak mıdır?

ğlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kodlu tıbbi malzemeler için SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 24 Milyon 158 bin 225 Türk Lirası 45 Kuruş tutarındaki KDV ödemesi ne kadarlık tutarları hangi sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kodlu ilaç kullanımlarına karşılık SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 62 Milyon 39 bin 583 Türk Lirası 50 Kuruş tutarındaki KDV ödemesi ne kadarlık tutarları hangi sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 27 Milyon 681 bin 703 Türk Lirası 88 Kuruş tutarındaki KDV ödemesinin, ne kadarlık tutarları hangi devlet ve vakıf üniversitelerine yapılmıştır?

Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA’ya girişleri yapılan SUT kodlu ilaç kullanımları karşılığı SGK tarafından ödenmemesi gerektiği halde ödenen toplamda 53 Milyon 804 bin 370 Türk Lirası 69 Kuruş tutarındaki KDV ödemesinin, ne kadarlık tutarları hangi devlet ve vakıf üniversitelerine yapılmıştır?

2013 yılında, geri ödeme kapsamında olmadıkları halde SGK’ya faturalandırılan tıbbi malzemeler için hangi Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ne kadar tutarlarda ödenmemesi gerektiği halde ödemeler yapılmıştır?

Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemelere ilişkin SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu, aslında geri ödeme kapsamında olmadığı halde SGK tarafından ödenen ve sağlık hizmet sunucularının alacaklarından mahsup edilmesi gerektiği halde mahsup edilmeyen toplamda 10 Milyon 736 bin 566 Türk Lirası 85 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları hangi vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularına yapılmıştır?

Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemeler ile SUT kodu olmasına rağmen fiyatı belirlenmemiş tıbbi malzemelere ilişkin MEDULA’da kayıtlı veriler üzerinden ortaya çıkan ve Sağlık Uygulama Tebliği / SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu mahsup edilmesi gerektiği halde mahsubu yapılmayan toplamda 2 Milyon 16 bin 438 Türk Lirası 22 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları  hangi vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularından mahsup edilmemiştir?

Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından kuruma 2013 yılı içerisinde düzenlenen faturalara esas olan işlemler üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde tespit edilen hatalı işlemlerden örneklemeye düşenlerin kurum ilgili mevzuatı kapsamında genellenmesi sonucu vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden mahsup edilmeyen toplamda 1 Milyon 432 bin 490 Türk Lirası 30 Kuruş tutarındaki ödemenin ne kadarlık tutarları hangi vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden mahsup edilmemiştir?

Ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği / SUT’ta yer alan en düşük beş fiyat kuralına uyulmadan hangi Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ne kadar tutarlarda ödemeler yapılmıştır?

SGK İç Denetim Birimi Başkanlığı, kamuyu zarara uğratan işlemlerin neden farkına varamamıştır? Kamu aleyhine tüm bu işlemler gerçekleşirken SGK İç Denetim Birimi Başkanlığı ne yapmaktaydı?

SGK’nın kamuyu zarara uğratan tüm bu işlemlerinden, fazladan yaptığı ödemelerinden  dolayı sorumlulukları bulunan tüm yetkililer hakkında soruşturmalar başlatılacak mıdır?

SGK’nın ödememesi gerektiği halde ödediği KDV ödemeleri ile mahsup etmesi gerektiği halde mahsup etmediği işlemler sonucu kamunun uğratıldığı zararlar bir an önce tazmin edilecek midir? Gerekli idari ve yasal süreçler başlatılacak mıdır?

 

 

 

 


İlgili yazılar

Cüneyt Arcayürek vefat etti!

Türk basınının en kıdemli isimlerinden Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Arcayürek’in bugün saat 14.30 sularında hayatını kaybettiği

Aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı’nın bulunduğu 11’i tutuklu 32 polis

Sağlık Müdürlüğüne Mobing Davası

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’ne kurduğu kamerayla çalışanları 24 saat gözetliyor.İl müdürlüğünün Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aykırı

Bir Cevap Yazın