ÇANKAYA’NIN NOTERİ

Demokrasilerde temel kuraldır: Devlet yasayla yönetilir.
İdeolojik yaklaşım veya talimatla yönetilmez.
Cumhurbaşkanı da o devletin başıdır.
Anayasada belirlenen görevleri yerine getirir.
Bu nedenle O makam çok kutsaldır.
Atatürk, İnönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk, Evren, Özal, Demirel ve Sezer o koltukta oturdular.
Darbe sonucu Koltuğa oturanlar dışında hepisi partiliydi… ta ki seçilene kadar.
Seçildikten sonra Cumhurbaşkanı oldular.
Hiç birisi devlet ve parti işini birbirine karıştırmadı.
O makamı ideolojisine alet etmedi.
Birisi hariç…
O koltuğa oturduktan sonra hükümetten ne geldisye, doğru-yanlış, eksik-gedik, hepisini onayladı.
Hakkını yemeyelim galiba iki tanesini geri gönderdi.
Adeta noter gibi mübarek.
Çankaya’nın noteri.
Bu söz önceki cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel tarafından Özal için söylenirdi.
Ki o Özal hukuka, anayasaya aykırı yasaları ya veto eder ya da Anayasa mahkemesine götürürdü.
Ya şimdi?
Ne geliyorsa onaylıyor
Üstelik anayasa ve AB müktesabatına aykırı olduğunu bile bile.
Aykırılığı biliyor ama yine de onaylıyor.
Sonra da aykırılığın giderilmesi için yol gösteriyor…
Bunun üzerine de hükümet alalecele yasa çıkmadan anayasaya aykırı maddeleri yürürlükten kaldıracak yen bir düzenleme getiriyor TBMM’ye…
Böyle bir örnek yok tarihte.
Bir cumhurbaşkanı anayasaya aykırılığını bildiği yasayı onaylıyor.
Nerede senin ettiğin “anayasaya bağlılık” yemini?
Cumhurbaşkanlığı makamını adeta Başbakanlık Cumhur Dairesi Başkanlığına çevirdin sayın Gül.
Anayasanın sana verdiği yetkiyi ideolojin için kullanıyorsun.
O makamı işgal ediyorsun.
Cumhuriyetin bütün kurumlarını partinle birlikte yıprattın. Lütfen Cumhurbaşkanlığı makamını bari daha fazla yıpratma.
Çekil.


İlgili yazılar

Dünya alay ediyor

İktidarın Türkiye’yi uyutma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Ülkede beş gençten biri işsiz. Toplumun yarısı asgari geçim şartlarının altında yaşıyor. Maden

Uzun Hikaye….

Yüzyıllar önce çölde o kum tepesi senin, bu kum tepesi benim gezen âşık mı âşık Mecnun yaşarmış. Öyle âşıkmış ki

NİEMÖLLER’İ ANLAMAK

Bir rahibin altı çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Önce askerlik mesleğine atıldı. Birinci dünya savaşında komutanlığını yaptığı denizaltı ile İngilizlere

Bir Cevap Yazın