‘TÜRK MİLLETİ’ YERİNE ‘ANADOLU MİLLETİ’ Mİ

Türkiye gündemini uzunca bir süredir Suriye oluşturuyor. Suriye ile yatıp yine Suriye ile kalkarken bu arada AKP, ‘Türklüğü’ hedef aldı. Yeni anayasa metnindeki vatandaşlık tanımında ‘Türk’ ve ‘Türklük’ çıkarılıyor. Yerine de ‘yurttaşlık’ kavramını koymaya hazırlanıyor. Atatürk’ün ‘ulus devlet’ anlayışı göz göre göre yıkılıyor.

Suriye ninnisi ile uyutulurken önemli gelişmeler de toplumdan gizleniyor.

AKP’nin TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunacağı “Temel Hak ve Özgürlükler” bölümüyle ilgili önerilerin ayrıntıları netleşirken, çarpıcı gerçekleri duyan, konuşan, tartışan yok ne yazık ki.

AKP’nin yeni Anayasa önerisinde Türk vatandaşlığı tanımından “Türk” ve Türklük” kelimelerini çıkartılıyor. Mevcut Anayasası’nın 66’ncı maddesinde Türk vatandaşlığı tanımlanırken, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür” deniliyor.

AKP’nin hazırladığı taslak metinde ise Türklük çıkartılarak “Vatandaşlığın temel bir hak olduğu, vatandaşlık statüsünün kanunun öngördüğü esaslarla kazanılacağı” yönünde genel ifade yer alıyor.

Mevcut Anayasa’daki “Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz” hükmü de AKP’nin teklifinde yer almıyor.

Böylece bir kişi kendi istemediği sürece vatandaşlıktan çıkartılamayacak.

AKP’de hazırlanan taslakta ayrıca Milli Görüş geleneğinin dört partisini kapatan, kendisi hakkında da kapatma davası açan “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma” maddesiyle ilgili köklü değişiklikler yapılması öngörülüyor.

ONUR ÖYMEN ÇIRPINIYOR

Konuyu sürekli gündemde tutmaya, toplumu uyararak tehlikeye dikkat çekmeye çalışan isimlerin başında eski CHP milletvekili ve eski genel başkan yardımcısı Onur Öymen geliyor.

Öymen’in son uyarılarına dikkat…

“Bazılarının yeni anayasa çalışmaları sırasında, 66. maddede yer alan Türklük tanımını çıkartmaya, onun yerine anayasal vatandaşlık veya yurttaşlık kavramını koymaya çalıştıkları belirtiliyor. Atatürk’ün en büyük devrimlerinden biri ulus devlet anlayışını egemen kılması ve hangi kökenden gelirse gelsin bütün vatandaşların Türk olduğu ilkesini devletin temel taşlarından biri yapmasıdır. Bu anlayış 88 yıldan beri bütün anayasalarımızda aşağıdaki ifadelerle yer almıştır:

1924 Anayasası, madde 88:- Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur.

1961 Anayasası , madde 54- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

1982 anayasası, madde 66.– Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Atatürk’ün Türk milletiyle ilgili sözlerinden bazı örnekler şunlardır:

… • Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

• Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet eder ve saygı duyarız. Onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz her halde bencil bir milliyetperverlik değildir.

• Memleketin ve inkılâbın içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliği için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması lazımdır.

• Benim hayatta yegâne onur kaynağım, servetim, Türklük’ ten başka bir şey değildir.

• Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.

• Türk! Öğün. Çalış. Güven.

Şimdi Türk sözcüğünün anayasadan çıkartılmasını savunanlar Atatürk’ün bu en temel eserini ortadan kaldırıp Türkiye’yi farklı milletlerin yan yana yaşadıkları bir ülke haline getirmek isteyenlerdir. Bazı siyaset adamlarının, pek nadir istisnalar dışında “Türk milleti” sözünü kullanmaktan çekinmeleri düşündürücüdür. Eğer siyaset adamları içinde kendilerini Türk saymayanlar varsa, bunu açıkça söyleme cesaretine sahip olmalıdırlar.

Kurulduğu günden beri Atatürk devrimlerinin en kararlı savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasadan Türk kelimesinin çıkartılmasına izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz. Bu konuda geri adım atmak CHP’nin de, ülkemizin de temel direklerinden birinin yıkılması anlamına gelir.

Başka partilerin rejimi değiştirmek veya terörü bu yolla yatıştırmak amacıyla Türk Milleti kavramını anayasadan çıkartmak isteme girişimlerine en güçlü tepki CHP’den gelmelidir. Anayasal yurttaşlık gibi kavramlar hiçbir zaman Türk milleti kavramının yerini alamaz. Atatürkçü olduğunu söylemekten daha önemli olan Atatürk’ün devlet ve millet anlayışına sahip çıkmaktır.”

Soruyoruz: Türklüğü Anayasadan çıkarınca Türk Milleti kavramının yerini ne alacak? Yoksa aklınızda ‘Anadolu Milleti’ mi var?


İlgili yazılar

Kastamonu Kadını Deyince Duracaksın!

Bu da benden gelsin kahraman kadınlarımıza… Kastamonu kadını deyince duracaksın arkadaş, düşüneceksin iki kere. Bir kere düşünmek yetmez, çözemezsin bir

TV DİZİLERİ; AMAÇLARI VE SONUÇLARI

Televizyon dediğimiz makinenin hayatımıza girdiği günden bu yana, TV dizileri de hep hayatımızın bir parçası olmayı başarmıştır. Bu başarı aslında

ULUSAL YASLARI SADECE MÜZİK CAMİASI MI TUTAR?

ULUSAL YASLARI SADECE MÜZİK CAMİASI MI TUTAR? Dünya kaynayan kazan. Bu kaynamadan nasibini en fazla alan ülkelerin başında geliyoruz sanırım.

Bir Cevap Yazın