ULUS VE MİLLİYET AYRIMINI YAPAMAYAN ZAVALLILAR

CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler bir söz etti, hemen linç kampanyası başlatıldı.

Ne demiş CHP milletvekili Güler:
“Türk bir ulusun adıdır, Kürt bir milliyetin adıdır.”

Dersim tartışmalarında Onur Öymen’e yapılan bu kez Birgül Hoca’ya yapılmak isteniyor.

SOSYALBİLİM LİTERATÜRÜNDEN UZAK SIĞ KAFALILAR

Bunların içinde CHP milletvekillerinin olması, hatta bunlardan birisinin Hocanın söylediklerini gerekçe göstererek “partiden istifa ediyorum” demesi, CHP’nin kendi görüşlerinden, hatta Sosyalbilim literatüründen ne kadar uzak, sığ kafalara sahip olduğunu gösteriyor.

Birgül Hoca üzerinden başlatılan bu tartışma, aslında CHP’nin Türkiye’de etnik kimlikler üzerinden yönetilen politikalar karşısında netleşmesi için bir fırsat olabilir.

‘ULUS’ VE ‘MİLLİYET’ KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARKI BİLMEYEN ZAVALLILAR

‘Ulus’ ve ‘milliyet’ kavramları arasında ayırım yapamayan bu zavallı milletvekillerine, aydınlara, okumuş yazmışlara söyleyecek çok sözümüz var. Tabi ki dolduruşa gelerek hemen milletvekilinin üzerine çullanan, Hüseyin Aygün’e gösterdiği tahammülün milyonda birini göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu’na da.

Artık bu tartışmayı isimler üzerinden yürütmemiz gerekiyor.

Başta Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’a, Birgül Hoca’dan özür bekleyen Ensar Öğüt’e, “Hocanın görüşleri bizim görüşlerimizi yansıtmıyor” deme zavallılığında bulunanlar, dikkat buyurun lütfen.

Siz CHP’yi zaten anlamış değilsiniz.
CHP’den istifa etmeniz de yararlı olur.

CHP GÖRÜŞLERİNİN TEMELİNDE BU AYRIM VAR

‘Ulus’ ve ‘milliyet’ arasındaki ayrımı yapamayanların bu partide milletvekili olması, CHP için utanç vericidir. Çünkü CHP’nin bütün görüşlerinin temelinde bu ayrım vardır.

Bugün her hangi bir Sosyoloji ders kitabında Ulus(Millet) olgusu bu ayrım üzerinden anlatılır. Milliyet, kültürel, tarihsel, soy bağıyla homojen bir topluluk iken, Ulus, heterojen bir çeşitliliği bir arada yaşama arzusu, sürekli inşa edilen yeni kültürle buluşturan daha geniş bir topluluğu ifade eder. Bunu sağlayan temel etkenlerin başında ise ekonomik birlik, laiklik gelir.

‘TÜRK ULUSU’ – ‘KÜRT MİLLİYETİ’ EŞİT DEĞİLDİR

Bu ayrım üzerinden bakıldığında, ‘Türk ulusu’ ifadesi, ‘Kürt Milliyeti’ ifadesiyle eşitlenemez. Burada (ki karşılaştırmayı değiştirelim) ‘Türk ulusu’ ifadesi, ‘Türk Milliyeti’ ifadesiyle de aynı anlama gelmez. Ortada bir Kürt ulusu var ise, bu da babadan, anneden kazanılan doğal bir kimlik olarak Kürtlükle eşitlenemez.

‘ULUS’U ‘MİLLİYET’LE EŞİTLEYEN IRKÇIDIR

Şu da iyi bilinmelidir; kim ulusu, milliyetle eşitliyorsa gideceği yer ırkçılık, alacağı hediye faşizm olacaktır. Geçmişte bunu Almanlar denediler. Bizde de denemek isteyenler hep oldu. Hala da varlar.

Ulus, herkesin yurttaş kimliği üzerinden eşitlendiği, doğal aidiyetleri yerine bu aidiyetini esas alan bir toplumsal grubu ifade eder.

ULUS ÇOK SAYIDA MİLLİYETİ İÇİNDE BARINDIRIR

Onun içindir ki ulus, çok sayıda milliyeti içinde barındırır. Onları saygın bir kimlik olarak kabul eder, kültürel zenginliğin bir parçası olarak görür. Bu kimliklerle ilgili yaşanan sorunları demokratikleşme ve insan hakları temelinde ele alır.

Ulus kavramı, temel haklardan daha farklı bir kavrama atıf yaparak varlık bulur. Bu ise egemenliktir.

Eğer ortada bir Kürt ulusu sorunu var ise bu sorun bir egemenlik sorunudur. Yok eğer bir Kürt sorunundan bahsediyorsak, bu bir temel haklar ve özgürlükler sorunudur.

CHP yıllarca bu soruna böyle baktı, böyle anladı.

Yıllardır Kürtçülük yapan, yapanlara ses çıkarmayanların Hoca’yı idam sehpasına göndermeye çalışmaları da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.

İhaleden, hemşerilikten, mezhepçilikten anlayanların bunu anlayamamış olmaları doğaldır.

Doğal olmayan bunların CHP içinde olmasıdır.


İlgili yazılar

Balkanlaşmadan Lübnanlaşmaya: Merhaba 2015

2014 yılı da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi sayısız olayla geçti. Dış politikadan iç politikaya, eğitimden, ekonomiye temel sorunlarımızın hiç

Maabadı Koltuğa Sığmayan Teyzenin….

Demokrasi nöbeti nedeniyle geç gelen ve üstelik tıklım tıklım dolu otobüse Milli Kütüphane’nin önünden bindiğimde saat yaklaşık 21.45’ti. Otobüs ilerledikçe

Komplo teorisi mi?

Hiç sevmem komplo teorilerini fakat akıl oyunları iyidir. Suruç saldırısı, PKK ‘nın askeri konvoya saldırması bir askerimizin şehit düşmesi, 2

Bir Cevap Yazın