45 bin öğretim üyesine gereksinim var

45 bin öğretim üyesine gereksinim var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Gökhan Çetinsaya,  Türkiye’de 20 bini doktoralı olmak üzere, yaklaşık 45 bin öğretim elemanına ihtiyaç bulunuduğunu açıkladı.  Yükseköğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya tarafından hazırlanan “Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası” başlıklı rapor açıklandı. Raporda Yükseköğretim Kurulu’nun Nisan 2014 verilerine göre, 141 bin 674 öğretim elemanı bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“1980’li yılların başından itibaren Türkiye’de hem öğretim üyesi hem de öğretim elemanı sayılarında görülen önemli artışlara rağmen, bu artış oranı öğrenci sayılarında gerçekleşen artış oranının altında kalmıştır. Ulusal ve uluslararası veriler değerlendirildiğinde, Türkiye yükseköğretim sisteminin önemli bir öğretim elemanı açığı bulunmaktadır. Mevcut öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına göre, Türkiye’nin öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ortalaması olan 16’ya ulaşabilmesi için, 20 bini doktoralı öğretim üyesi olmak üzere yaklaşık 45 bin öğretim elemanına ihtiyacı vardır. Gelecek on yıldaki büyüme tahminleri ve tahmin edilen bu büyümenin yüz yüze programlarda olması gerektiği hususu düşünüldüğünde, ihtiyaç daha da kritik bir hal almaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin OECD ülkeleri ortalamasına erişebilmesi için, önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl yaklaşık 18 bin 500 öğretim elemanı sisteme dahil edilmelidir.”

“ERASMUS PROGRAMI İLE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI 28 BİN”

Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının Nisan 2014 itibariyle 55 bine ulaştığı vurgulanan raporda,
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerde dahil edildiğinde bu sayı 70 bine varmaktadır. Türkiye üniversitelerinde 2012 yılı itibariyle bin 700, Nisan 2014 verilerine göre ise 2 bin 600 civarında uluslararası öğretim elemanı görev almaktadır. Erasmus programı ile 2004-2012 yılları arasında gelen öğrenci sayısı 28 bin, giden öğrenci sayısı 71 bindir; Gelen öğretim elemanı sayısı 11 bin, giden öğretim elemanı sayısı ise 16 bindir. Yükseköğretim Kurulu, kısa dönemli öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini Avrupa dışı coğrafyalara da genişletmek amacıyla, Mevlana Değişim Programını başlatmıştır. İlk uygulanma dönemi olan 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için, bine yakın öğrenci ve bine yakın öğretim elemanının sistemden yararlanması sağlanmıştır. 2009’dan bu yana yaklaşık 6 bin öğretim elemanı Yükseköğretim Kurulunun yurtdışı araştırma desteklerinden faydalanmıştır.”

“TÜRKİYE YILDA YAKLAŞIK 4 BİN 500 CİVARINDA DOKTORA MEZUNU VERİYOR”

Türkiye’deki doktora mezunu sayısının, benzer büyüklükteki diğer OECD ülkelerine kıyasla az olduğu ifade edilen raporda, “Türkiye’de yılda yaklaşık 4 bin 500 civarında doktora mezunu verilirken; ABD’de 61 bin, Rusya’da 27 bin, Almanya’da 25 bin, Japonya ve Birleşik Krallık’ta 17 bin civarında doktora mezunu verilmiştir. Mevcut durumdaki öğretim üyesi açığı ve bundan sonra devam edecek olan büyümenin yüz yüze programlarda olması beklendiği dikkate alındığında, önümüzdeki on yıl zarfında, nitelikli doktora mezunu sayılarının kademeli olarak üç katına çıkarılmasına, bir başka ifadeyle her yıl 15 bin doktora mezununa ihtiyaç bulunmaktadır” denildi.


İlgili yazılar

Gökçek’e destek için yol kapattılar

Mimarlar Odası’nın başvurusu üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin AOÇ İmar planı değişikliğini iptal etmesi ile başlayan tartışma sürüyor.  Büyükşehir Belediye

Bu zat kimin valisi?

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Bursa’da vereceği iftar yemeğine karşı, Bursa Valisi Münir Karaloğlu aynı gün iftar yemeği düzenleme kararı aldı.

Marmara Köşk’ü Sarayın Parçası Olacak

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Atatürk’ün Millete bağışladığı  Ankara’daki Marmara Köşkü’nün akibetinin ne olacağını sordu. Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde bulunan

Bir Cevap Yazın