Burs başvuruları başladı

Burs başvuruları başladı

Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsayacak. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta gibi) adaylara ait olacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmayacak ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılacak ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilecek. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye ait olacak.

SORUMLULUK ADAYLARA AİT OLACAK

Yurtdışında alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecek. Bu konuda sorumluluk adaylara ait olacak. Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine ait olacak. Başvuru yapacak adayların, araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu olması gerekecek. Dil bursları için; en az fakültelerin 4. sınıf öğrencisi olup, ulusal veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOFEL) 50 ya da eş değerde puan alınması gerekecek.

Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabilecek. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacak. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecek. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacak.
Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahip olacak. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecek. Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata gelmeyen adaylar aynı dönem içerisinde başka bir burs için başvuruda bulunamayacak.

1 AY İÇERİSİNDE ALINMAYAN DOSYALARDAN BAKANLIK SORUMLU OLMAYACAK

Burs başvuruları internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacak. İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat günü görevliye elden teslim edilecek. Mülakat, burs komisyonunca Türkçe ve yabancı dilde yapılacak. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve Konuya Hâkimiyeti/Genel Bilgi Düzeyi“, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenecek. Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra 25 gün içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.aspx adresinden adayın T.C. Kimlik Numarasına göre yayınlanacak. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecek. En geç 1 ay içerisinde alınmayan dosyalardan Bakanlık sorumlu olmayacak.

ADAYLIKTAN VAZGEÇENLER DURUMU BAKANLIĞA DİLEKÇE İLE BİLDİRECEK

Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu Bakanlığa dilekçe ile bildirmek zorunda olacak. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamayacaklar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda yeniden başvurabilecekler. Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacak. Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunacak.


İlgili yazılar

Polis biber gazı ve basınçlı su ile müdahale etti…

Ankara, İzmir, Adana, Samsun ve İstanbul başta olmak üzere büyük illerde Berkin protestosu yapıldı. Ankara’da Kızılay’da Berkin Elvan’ın ölmesini protesto eden gruba polis müdahale etti. Olaylar devam ediyor… İstanbul’da da İstiklal Caddesi’nde polis, göstericilere müdahale ediyor!..

Paralelin bir oyunu daha ortaya çıktı

Personel, 22-23 Haziran’da ülke çapında yazılı terfi sınavına, 25-29 Haziran’da ise Polis Akademisi’nde mülakata alındı.  Bu personelin durumuna ilişkin görüşler ise

Kılıçdaroğlu : Siyasete giren herkes köşeyi döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da servis bekleyen işçiler, taksiciler ve kamyoncularla sohbet etti. 3 çocuklu bir inşaat işçisinin evine

Bir Cevap Yazın