CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen tarafından hazırlanan “Adli Kolluk” yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen tarafından hazırlanan “Adli Kolluk” yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürecinde yönetmelik değişikliği ile polislerin, savcının soruşturma ve operasyon talimatını yerine getirmemesi “adli kolluk” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen tarafından hazırlanan “Adli Kolluk” yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

ANKARA - CHP İzmir milletvekili Rıza Türmen hukuk devleti ilkelerine uygun, yürütmenin vesayetinde olmayan adil bir yargılama yapılabilmesinin ancak bağımsız ve adil bir soruşturma ile mümkün olduğunu söyledi. Türmen bu amaçla, hazırladığı adli kolluk yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde yürürlükte olan yasalara göre, soruşturmayı yürüten adli kolluk görevlilerinin idari yönden İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmasının, yürütmeden bağımsız ve etkin bir soruşturma gerçekleşmesi bakımından sakıncalar taşıdığı görüşüne yer veren Türmen “ Bu nedenle Yargı’ya bağlı, soruşturma alanında uzmanlaşmış bir adli kolluk teşkilatının oluşturulması, hukuk devletinin gereksinimlerindendir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları raporunda Türkiye’de yürütmeden bağımsız bir Adli kolluk teşkilatının eksikliği ve gerekliliğinin vurgulandığını da anımsatan Rıza Türmen kanıtların daha iyi toplanabilmesi, soruşturmaların dışarıya sızdırılmasının önlenmesi, savcıların soruşturmalar arasında eşgüdüm sağlayabilmesi için ayrı bir adli kolluk teşkilatının şart olduğu görüşünün dile getirildiğini anımsattı.

EKSİKLİK AB RAPORUNDA DA YER ALDI

Türkiye’de Başsavcılığa bağlı bir Adli Kolluk Teşkilatı eksikliğinin, AB İlerleme raporlarında da yer aldığını anlatan Rıza Türmen “ Türkiye’de Adli kolluk kuvvetinin bulunmamasının işkence veya kötü muamele suçlamalarına ilişkin idarî soruşturmaların aynı kurum içindeki diğer polis memurları tarafından yürütülmesi nedeniyle, soruşturmanın tarafsızlığının tehlikeye düştüğü vurgulanmıştır. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarında da Cumhuriyet savcılığına bağlı adli kolluk kurulması konusunda dört siyasal parti arasında bir görüş birliği sağlanmıştır. Oluşturulacak olan Adli Kolluk Teşkilatı görevlilerinin, savcının talimat ve denetimlerine uygun olarak görevlerini ifa etmesi, soruşturmanın adli prosedüre ve hukuka uygunluğunu garanti altına alacaktır “ değerlendirmesini yaptı.

 

sg


İlgili yazılar

AKP bütün cemaatleri örgüt kapsamına aldı

Gülen Cemaati’yle birlikte, Menzilciler, Süleymancılar, İsmailağa, İskenderpaşa ve Nurcular da örgüt kapsamına alındı. AKP hükümetinin, 17 Aralık sürecinde başlattığı “paralel

Devlet kaçak binadan yönetilecek

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan : “Devlet kaçak olan bir binadan mı yönetilecek?”mi diye sordu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,

Açgözlülüğün sınırı yok dedirten bir haber

TOKİ’nin, Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde ‘alt gelir grubu’ için yaptığı konutlardan, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Çemişgezek eski Belediye Başkanı

Bir Cevap Yazın