ÇİÇEK FEZLEKELERİ NEDEN SAKLADI?

ÇİÇEK FEZLEKELERİ NEDEN SAKLADI?

Adalet Bakanlığı ile ve cumhuriyet savcıları arasında gidip gelen 4 eski bakan hakkındaki fezleke nnihayet TBMM’ye geldi. CHP, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.
ÇİÇEK FEZLEKEYİ SAKLADI
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 28 şubat tarihinde TBMM’ye gelen fezlekenin 6 gün sonra Başkan Cemil Çiçek tarafından açıklanmasının demokrasi ve hukuk devleti ile ilgisi olmadığını söyledi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay, Cemil Çiçek’in fezlekeleri saklayarak meclis tatile girdikten sonra açıklamasıyla içtüzük ve anayasa suçu işlediğini belirtti. Altay, “Bu milli iradeye saygısızlıktır. Başkan görevi olmadığı halde fezlekeleri saklayarak yolsuzluk yapan bakanlara ortaklık yaptı. İtibarına halel getirdi. Recep Tayyip Erdoğan oğlu Bilal’e paraları sıfırlatırken TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de itibarını sıfırlattı” dedi.
TBMM Başkanının fezlekelerin içeriğini inceleme, değiştirme görevi olmadığını anlatan Altay, ”Bu fezlekelerin içi boşaltılmış mıdır boşaltılmamış mıdır belli değil? Daha önce 27 klasör olduğu belirtilen fezleke 11klasör olarak TBMM’ye geldi. Bu da içinin boşaltıldığını gösteriyor” diye konuştu
Altay, bir soru üzerine seçim çalışması nedeniyle TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasının mümkün görülmediğini, ifade etti.
MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri iktidarın “fezlekelerin içeriğinden korktuğu” için saklandığını belirtti. Yeniçeri “Fezleke hikayeleri yılan hikayesine dönüştü. Fezlekelerden çekindikleri, korktukları için 30 Mart’ın sonuna saklıyorlar. Bütün bu olup biten milletin gözünden bir şeyleri kaçırma amacına yönelik. Bir Adalet Bakanı hakkında fezleke varsa o adalet bakanının orada oturması için ahlaki bir neden kalmamış demektir. 28 Şubat’ta geldi ve biz bunu 30 Mart’tan sonra devreye sokacağımızın anlamı şudur; ‘biz 30 Mart’a kadar seçim öncesi fezlekelerde ne olduğunu halkın duymasını istemiyoruz. Çünkü kuşkuluyuz, halk buna ters tepki verebilir.’ Bu çok yanlış bir anlayış.”dedi.
CHP izmir Milletvekili Rıza Türmen TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 28 şubat tarihinde gelen fezlekeyi altı gün sonra açıklamasının dünya tarihinde ilk olduğunu söyiledi. “ Türmen “Fezlekelerin böyle esrarengiz bir hal alması Dünya tarihinde bir ilktir. Fezlekeler olsa da olmasa da durum ortada. Hukukun ortadan kaldırıldığı bir noktaya geldik. Milletvekillerinden neden saklanıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Hukuki ve maddi dayanağı yok. Demek ki çok korkacak şeyler var içeriğinde.” Değerlendirmesi yaptı.

FEZLEKE DE YER ALAN SUÇLAMALAR:

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: 28 kez toplam 52 milyon dolar rüşvet almak. Suç işlemek için örgüt kurmak, sahte belgelerle ihracat, Kaçakçılık Yasası’na muhalefet. Rıza Sarraf ile telefon konuşmasında “Cari açık düşüyor, 3 aylığına altın ihracatına yönelelim” dediği, Gana’dan 1 Ocak 2013 tarihinde uçakla “minarel sample (doğal taş)” bildirimi yapılarak Türkiye’ye 1.5 ton altın sokulmak istendiği, bunun 1280 kilogramının tespit edildiği, 250 kilogramının ne olduğunun bilinmediği, sahte belgelerle 5 bin tonluk gemiyle 150 bin tonluk ihracat yapılmasına onay verdiği ileri sürülüyor. Fezlekede, şüpheliler arasında geçen konuşmalarda 150 bin tonluk ihracatla ilgili, “Bu işi doğru dürüst yapın, bu kadar olur mu? 5 bin tonluk gemiyle 150 bin ton ihracat nasıl yapılır” ifadelerinin kullanıldığı kaydediliyor.
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler: 10 kez toplam 10 milyon dolarlık rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nüfuz suiistimali, suçluları kayırmak.
Eski AB Bakanı Egemen Bağış: 3 kez 1.5 milyon dolarlık rüşvet almak.

TBMM BAŞKANININ GÖREVLERİ
İçtüzük de TBMM Başkanın görevi şöyle düzenleniyor Başkanlığa gelen kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanır. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilir.
Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir.
Gelen kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her gün yayımlanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir.
Başkanın görevleri şunlardır:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek;
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek;
3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;
4. Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak;
5. Danışma Kuruluna başkanlık etmek;
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak;
7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak;
8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek;
9. Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;
10. Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince ve-rilen görevleri yerine getirmek.
Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder.


İlgili yazılar

Çıplak ayaklı ilah Demis Roussos

Yakinplan olarak bu hafta yakinHlan’sanat’a komşumuz Yunanistan’ın dünyaca ünlü  sanatçısı Demis Rouses’ı aldık.  15 Haziran 1946, Mısır doğumlu olan Rouses-

Neşet Ertaş’ı saygı ve sevgiyle anıyoruz (video)

Bozkır’ın tezenesi Türk halk müziğinin unutulmaz  bestecisi, söz yazarı, yorumcusu, Neşet Ertaş’ın ölümünün 3. yılı. 74 yaşında prostat kanseri nedeniyle tedavi

Ankara’ya Deniz geldi!

İklim değişikliği bütün ülkeyi etkilerken, bu değişiklikten en çok zarar görenler ise alt yapısı nüfusuna oranla gelişmeyen kentler oldu. İşte

Bir Cevap Yazın