Demokratikleşme de önemli adım.

Demokratikleşme de önemli adım.

 

Hükümetin hazırladığı 4. Demokratikleşme paketi Anayasa Alt komisyonu raporunu tamamlandı. AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Bursa Milletvekili İsmail Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’dan oluşan alt komisyonda toplantı ve gösteriye izin yetkisi mülki idare amirinden alınarak kurula verildi. Kurulda yüzde 3 ten fazla oy alan siyasi parti temsilcileri ile belediye başkanları yer alacak.

ANKARA – Alt Komisyon raporu satır başları ile şöyle:

-Komisyan’da Türk Ceza Kanununda geçen “hukuka aykırılık” kavramının çok geniş ve uygulamada çok sıkıntı yaratabilmektedir. Her türlü suçun hukuka aykırılığı kapsadığı unutulmamalı, cebir ve şiddet ağılaştırıcı sebep olarak düzenlenmelidir.

– 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun değiştirilmesi öngürülen 6 ncı maddesinde geçen “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” ibaresinin sınırlarının çizilmesi son derece zordur.

-Ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşünün güzergahının belirlenmesinde yürüyüşün gerçekleştirileceği il ve ilçe belediye başkanlarının da görüşü alınmalıdır.

-Güzergahı belirleme ile ilgili karar mülki amirden alınarak bu komisyonun oy çokluğu ile vereceği karara bırakılmalıdır. Kurulda il ya da ilçe belediye başkanlarının bulunmasına karar verilmiştir.

– Toplantı ve gösteri yürüyüşünde kolluk tarafından kaydedilecek görüntülerin suç tespiti dışında kullanılması durumunda cezaî müeyyide öngörülmelidir.

– Hükümet komserinin yetkilerinin Düzenleme Kuruluna verilmesi olumlu bir gelişmedir.

– 2911 Sayılı Kanunda öngörülen değişiklikler reform niteliğinde olmakla birlikte “gece 24’de” ya da “güneş batana kadar” şeklindeki sınırların aşılarak toplantı yapılması durumunda müdahale halinde AİHM’e göre ihlal oluşturabileceği kanaati paylaşılmıştır

– Nefret suçu genellikle ekonomik kriterler göz önüne alınarak düzenlenmiş olup maddede cinsel kimlik ve yaş unsurunun yer almamış olması bir eksiklik olarak ifade edilmiştir.

-CHP ve MHP’li üyeler Tasarının, Türk vatandaşlarını günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel öğretim kurumları açılmasına yönelik 11 inci maddesinin Anayasanın 3 ve 42 ye son fıkrasına aykırı olması sebebiyle metinden çıkarılmasını istedi.

Eğitim dili Türkçe dışında olunca eğitim aldıkları bölgede çalışma talebinde bulunacaklardır. Toplum ikiye bölünecek, iki nesil sonra kimse kimseyi anlamayacaktır. Bu çerçevede düzenleme özel okullar şeklinde yapılmalıdır.

-Eski köy adları kendiliğinden verilmeyecek. Ancak vatandaşların ya da muhtarların talebi üzerinde bu madde kapsamında düzenlenen prosedüre uygun olarak yeni isimler verilebilecektir.

-Geçerli oyların %3 ünden fazlasını alan siyasi partilere Devlet yardımı yapılması öngörüldü.

– Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandanın, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerle yapılabilmesine olanak sağlandı.

-Siyasi partilerin eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecekler.

– Adli Sicil Kanunundan kaynaklanan üç yıllık süre beklenmeksizin siyasi partilere üye olmalarının yolu açıldı.

 

SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İlgili yazılar

Kılıçdaroğlu: AKP’liler halkın vicdanında mahkum oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’lilerin oylarıyla aklanan eski bakanların milletin vicdanında mahkum olduğunu söyledi. İstanbul’da “Sosyal Politikalar ve Yoksullukla

Vural: Süreç Böyle Gitmez

MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Kurultay 18 Mart 2018’dir” başlıklı deklarasyona imza atmadığı için genel merkezle arasında iplerin koptuğu iddia

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, son “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” sonrasında emniyet ve yargıda yapılan atamaları eleştirdi.

  MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, son “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” sonrasında emniyet ve yargıda yapılan

Bir Cevap Yazın