İŞTE KAVGA VE KONUŞMALAR

İŞTE KAVGA VE KONUŞMALAR

Meclis Genel Kurulu’nda HSYK Yasasının görüşmelerinde dün gece yarısı tutanaklara ilginç tartışmalar yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan teklifin 27. Maddesi üzerinde verilen önergede yaptığı konuşmada, “Bugüne kadarki uygulamaların tamamı ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının diktatörlük sevdası içerisinde olduğunu gösteriyor” dedi.

 DİKTATÖR DİYORUM

CHP milletvekilleri alkışlarken AK Parti sıralarından tepki sesleri yükseldi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan “diktatör” ve ” provokatör” atışması tutanaklara şöyle yansıdı:

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Hadi oradan be!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Türkiye demokrasisini tasfiye etme süreci içerisinde olduğunuzu gösteriyor.

BAŞKAN – Sayın Tezcan, lütfen…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sakin, sakin! Bülent Bey, sakin!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sakin, sakin! Bağırma, sakin!

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Hakaret etmeden konuşamaz mısın sen?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Hakaret etmiyorum, “diktatör” diyorum, diktatör.

“PROVOKATÖRLÜK YAPIYORSUN”

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Ne? Ne? O zaman provokatörlük yapıyorsun.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Demokrasiyi tasfiye eden, hukuku tasfiye eden…

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Aynaya bak, aynaya.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – …bütün devlet güçlerini kendi elinde ve kontrolünde tutmaya çalışan bir düzen kurma peşindesiniz.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Diktatörlüğünüzü 1940’lı yıllarda gördük. Siz diktatörsünüz, siz diktatörsünüz, diktatör!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Yolsuzluklarınız ortaya çıktı, çarşaf yırtıldı, arkadaki kirli çamaşırlar çıktı, bunu örtmek için yargının üzerinde çullandınız; savcıları, hâkimleri kontrol altına almaya çalışıyorsunuz.

“SAYIN BAŞKAN, AMA İŞGAL EDİYOR ŞU ANDA”

BAŞKAN – Sayın Tezcan, lütfen… Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ama işgal ediyor şu anda.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – …savcılar bunların üzerine gitmesin diye kanun değiştirmeye… (Gürültüler)

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Süre bitti, süre.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Demokrasinin kürsüsünde… (Gürültüler)

KAVGA ANI

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Hadi oradan be! Kürsüyü işgal ediyorsun.

BAŞKAN – Önergeler üzerindeki gerekçeyi okutuyorum:

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bu kürsü, bu demokrasi varsa… (Gürültüler)

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Bu da hırsızlık! Bu da hırsızlık!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Süren bitti! Süren bitti!

BAŞKAN – Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… (Gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Böyle bir şey olmaz ama!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Demokrasinin, Parlamentonun…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Kürsüyü işgal mi ediyorsun!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Arkadaşlar bırakın ya. İftiralarına devam etsin. Susun. Ramazan sus!

BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Evet, önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum… (Gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Ben zorlamayla değil, size demokrasiyi…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Her istediğin zaman oh, iyi!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Konuşacağım…

“SEN DE HIRSIZSIN!”

SONER AKSOY (Kütahya) – Sen de hırsızsın!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Canının istediği zaman…(Gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ya böyle bir şey var mı, ya!

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.08

Açılma Saati: 00.19
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62’nci Birleşiminin On Altıncı Oturumunu açıyorum.

“KAN DÖKÜLDÜ, NASIL DEVAM EDİLECEK?”

İZZET ÇETİN (Ankara) – Emir erisin ne olacak, Meclis Başkan Vekili değil!

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Kan döküldü, nasıl devam edilecek?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, önergedeyiz…

“FİİLÎ OLARAK BURADA KAN DÖKÜLDÜ”

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, fiilî olarak burada kan döküldü. Lütfen, istirham ediyorum; bununla ilgili sorumlusu kimse, Meclis olarak hep beraber, birlikte bunun hesabını soralım, ondan sonra millet iradesini çözeceksiniz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Sorumlusu kürsü işgalidir. Kürsü işgalidir sorumlusu.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Vakti dolduğu hâlde kürsüyü boşaltmadı.

“TERÖRLE YASA ÇIKAR MI?”

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Terörle yasa çıkar mı?

BAŞKAN – Lütfen yani. Şu şekilde bir anlayış olur mu? Muhalefet anlayışı, iktidar anlayışı olur mu? Herkesin anlayışlı davranması gerekir. (Gürültüler)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Olur mu öyle bir şey yahu!

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Kürsüyü işgal edemezsin! Otur yerine!

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Konuşma, kes sesini!

OKTAY VURAL (İzmir) – Değmez ya, vallahi değmez ya.

BAŞKAN – Grup başkan vekillerini davet ediyorum ve birleşime beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.21

“PARLAMENTOMUZ ARTIK UÇAN TEKMELER, FIRLATILAN İPAD’LER, KAN, BUNLARLA ANLIYOR”

Genel Kurul verilen aranın ardından gece yarısı saat 01.14’te tekrar açıldı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Gerçekten, Parlamentomuz artık uçan tekmeler, fırlatılan iPad’ler, kan, bunlarla anlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyeti olduğu kadar, milletvekillerinin gerçekten böyle bir ortam içerisinde karşılıklı çatışma noktasına gelmesi, fiilî bir noktaya gelmesi kabul edilemez.Dolayısıyla, burada ben özellikle 2 siyasi partiye de sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Meydan muharebesiyle olmaz bu işler. Bunlarla ilgili Meclis Başkanı, idare amirleri vardır. Bunlarla ilgili olarak karşılıklı olarak yumruklaşma, birbirini dövmekle bu mesele halledilmez.Yani bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine “Böyle oldu, Mecliste olanlar böyle yaptı.” diyerek tamamını kötülemeye yönelik hiçbir girişimi kabul etmemiz mümkün değil. Kimse sorumlusu, bulunsun, cezası verilsin. Bu işlere bulaşmayan milletvekillerini ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamını böylesine bir kavganın içerisinde göstermek suretiyle, ayıbı olarak göstermek doğru değildir. Ayıbı kim yapmışsa o ayıp ona aittir” dedi.

“PARLAMENTODA MAALESEF KAN AKMIŞTIR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Evet, Parlamentoda maalesef kan akmıştır. Parlamentolarda belli süreyle kürsüde fazla kalmak bir pasif direniş diye algılanmalıdır. Velev ki Mecliste idare amirleri vardır, idare amirlerinin görevi bellidir. O kürsüyü herhangi bir milletvekili gereğinden fazla işgal ettiği zaman o kürsüden o milletvekilini derdest etmek, atmak sizin işiniz değildir. Buna bir daha tevessül etmeyeceğinizi umuyorum. Buna hakkınız yok” dedi.

Altay, yaşanan kavgada olaylara sebep olanlara ceza verilmesini istedi.

“PARLAMENTODA, ŞURADA KAN LEKESİ VAR, BU SİZE DOKUNMUYOR MU”

Altay, “Sayın Başkan, niye bu hırs, ısrarınız, bir an önce kanunu görüşelim? Ara verin, tekrar tetkik edelim, dinleyelim bütün partilerden milletvekillerini. Ya, bir milletvekilinin Parlamentoda, şurada kan lekesi var, bu size dokunmuyor mu Sayın Başkan?” diye sordu.

“BOĞAZINI SIKARKEN İYİYDİ TABİİ”

Yılmaz Tunç, “Bayram Özçelik’i ne yapacağız?” derken Vedat Demiröz de, “Boğazını sıkarken iyiydi tabii” dedi.

VEKİLLERİN ELİ VE BURNU KIRILDI

Altay da, “İktidar partisi milletvekilinin de eli kırılmış, olmasaydı, milletvekilimizin burnu kırılmış” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, “birkaç dakika önce bu Mecliste kan aktı. Bugün, şu anda 3 milletvekilimiz hastanede tedavi ediliyor, 1 milletvekilimiz müşahede altında, burnu kırıldı” dedi.

VEKİLİN PARMAKLARI KIRILDI

CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, “Burada, Sayın Ali İhsan Köktürk’e fiilî saldırıda bulunan o insanlık dışı davranışı sergileyen AK Parti milletvekilini kınıyorum” derken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Bayram Özçelik kardeşimizin burada boynuna sarılarak parmaklarının kırılmasına sebebiyet veren o insanlık dışı davranışı sergileyen milletvekilini kınıyorum. Bana tekme atan milletvekilini kınıyorum” dedi.

CHP’Lİ VEKİLİN BURNU KIRILDI

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün burnunun kırıldığını söyledi.


İlgili yazılar

Kubilay’ı anma töreninde Belediye başkanı konuşturulmadı!

Zeynep Altıok CHP İzmir Milletvekili CHP İzmir milletvekili Zeynep AltıokAsteğmen Kubilay’ın dinci-gericiler tarafından katledilmesinin 85. yıldönümünde belediye başkanına kürsü yasağı

İran anlaştı Türkiye kaybetti

İran, 2003’te başladığı yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetleri yüzünden başına açılan belalardan (yaptırımlar, içerde hem dışarda çıkan kavgalar) kurtulma yolunda

Kılıçdaroğlu: Terörü biz cezaretlendirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoğunluğu genç Suruç’ta 32 kişinin ölümüne neden intihar saldırısının  bütün evlere ateş düşürdüğünü belirterek  “O çocuklar

Bir Cevap Yazın