MHP’den seçim teklifi

MHP’den seçim teklifi

MHP seçimler öncesi verdiği kanun teklifi ile milletvekili sayısının hesaplanmasında nüfusun esas alınması yönteminden vazgeçilmesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, illerin milletvekili sayıları hesaplanırken nüfusun esas alınması yönteminden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek, ” illere göre milletvekili sayısına bakıldığında seçmen sayısı açısından da adaletsizlik olduğu gerekçesi ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi.

MHP’li Yusuf Halaçoğlu meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile ilgili olarak, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından en son açıklanan seçmen sayısı, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl seçmen sayısının bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.” “(…) seçmen sayısı milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin seçmen sayıları ile artık seçmen sayısı bırakan illerin artık seçmen sayıları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır.” “Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit seçmen sayısı veya seçmen sayısı artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir.” “Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, seçmen sayıları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre düzenlenir.” hatırlatması yaptı.

Kanun teklifinin gerekçesi ise şöyle :

NÜFUSUN ESAS ALINMASI YÖNTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çok partili milletvekili genel seçimleri 21 Temmuz 1946 yılında yapılmış, demokratik koşullarda serbest seçim yapılmasına olanak sağlayan ilk Milletvekili Seçimi Kanunu ise 16 Şubat 1950 tarihinde çıkarılmıştır. 1946 seçimlerinde illere milletvekili dağıtımı yapılırken, önce nüfusu 40 binin altında olan her ile bir milletvekilliği verilmiş, ayrıca her 40 bin vatandaşımız için de bir milletvekilliği belirlenmiştir.1995 milletvekili genel seçimleri öncesi ise 67 olan il sayısı 79’a çıkarılmış, artan nüfus ve il sayısına bağlı olarak da milletvekili sayısı 550 olmuştur. Ancak, illerin milletvekili sayıları hesaplanırken nüfusun esas alınması yönteminden vazgeçilmemiştir.

SEÇMEN SAYISI FAZLA OLAN İLLER DAHA AZ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTIYOR

Bugün illerimize dağıtılan milletvekili sayılarına baktığımızda seçmen sayısı açısından bir adaletsizlik göze çarpmaktadır. Bugün uygulanmakta olan sisteme göre; son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, her ile bir milletvekili dağıtıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek sureti ile bir milletvekiline düşen nüfus tespit edilmekte, daha sonra il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplanmaktadır. Bu yöntem de seçmen sayısı fazla olan illerin seçmen sayısı az olan illerden daha az milletvekili çıkarması gibi adil olmayan, orantısız bir sonucu doğurmasına neden olmaktadır.

KANUNDA İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISINDA ORANTISIZLIK GİDERİLMELİ

Nüfusu seçmen sayısının nerede ise 2 katına yakın olan illerde bu orantısızlık daha çok dikkat çekmektedir. Bu da birçok ilimize dağıtılan milletvekili sayılarında eşitsizliğe yol açmaktadır. Bugünkü nüfus ve seçmen sayısına göre bir karşılaştırma yapıldığında: 491.502 seçmene sahip Afyonkarahisar 5 milletvekili çıkarabiliyorken, Erzurum 482.761 seçmenle 6 milletvekili, Mersin’e 1.185.988 seçmene karşılık 11 milletvekili dağıtılırken, Gaziantep 1.091.859 seçmenle 12 milletvekili, Manisa 995.797 seçmenle 9 milletvekili ile temsil edilirken, Şanlıurfa 934.894 seçmen sayısı ile 12 milletvekili çıkarabilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada, seçim sonuçlarını seçmenlerin tercihleri belirlediğine göre, neden milletvekili sayıları hesaplanırken nüfus esas alınmaktadır sorusunu sormak gerekmektedir. Milletvekilini seçen ile milletvekilinin sayısını belirleyen aktörler arasında bir tezatlık bulunmaktadır. Neticede oy kullanan seçmenler bu hakkı henüz elde edememiş vatandaşlarımızı da temsil etmektedirler. Bu Kanun teklifi seçmenlerimizin oylarının daha hakkaniyetli dağıtılması, dolayısıyla illerimizin milletvekili sayılarındaki orantısızlığın giderilmesi amacı ile hazırlanmıştır.


İlgili yazılar

AKP’nin pislikleri boğuyor

Birçok operasyonu önceden bilen ve AKP’nin parti içi tartışmalarını deşifre eden Fuat Avni, bu kez kendi şansızlığını ortaya koydu. İktidarın

O Öğretmenler Yönetici Oldu Taciz Arttı

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir son günlerde okullarda artan taciz ve tezavüz olaylarının artması üzerine  çok konuşulacak bir iddia

CHP’yi kapatma hükümet projesi

Önceki CHP Genel Başkanı partiye yönelik kapatma davası çalışmalarının yapıldığını öne sürerek, “Birileri bunu ciddi ciddi devlet kurumlarında bir proje

Bir Cevap Yazın