TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu sürelerin seçime katılan siyasi partiler açısından kamunun siyasal beklentilerine cevap verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamadığının görüldüğü belirten Tanal, RTÜK uzmanları tarafından duruma ilişkin “ihlal” tespiti yaparak rapor hazırladı dedi.

Suç duyurusu dilekçesi şöyle:

 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 5. maddesi ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesi, radyo ve televizyon kuruluşlarının uymakla yükümlü oldukları yayın hizmet ilkelerini ayrıntılı biçimde saptamıştır. Söz konusu yayın ilkeleri, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerini de kapsamakta;  titizlikle uygulanmaları halinde, radyo ve televizyon yayınlarının seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Radyo ve televizyon kuruluşları, oy verme gününden önceki yirmi dört saat dışındaki seçim döneminde 2954 ve 6112 sayılı Kanunlarda belirtilen ilkelere titizlikle uymak suretiyle yayınlarını sürdürebilir.
 Anayasa madde 10’a göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Herkes kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık yasağı başlıklı 14. maddesine göre; bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal azınlığı aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Anayasa madde 90’a göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası sözleşmeler kanun hükmündedir. Bu sebeple TRT’nin fırsat eşitliğine aykırı davranarak yayın sürelerine uymaması AİHS madde 14 ve Anayasa madde 10’a aykırılık teşkil etmektedir.

İlgili yazılar

Avarel bu habere kızacak

İzmir’de, CHP Balçova İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçenin çeşitli semtlerine, üzerinde ünlü çizgi film kahramanı Red Kit’in tutuklandığı, Dalton kardeşlerin

Ağbaba: Hep hukukun yanında olduk

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2016 yılında Türkiye’yi bir başka Türkiye yapma sözünü

Osman Gökçek’in Günahı Ne?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında AKP’nin aile saltanatı atama listesini açıkladı. Emir’in açıkladığı listede Kuala Lumpur

Bir Cevap Yazın