Aile hekimleri isyan etti

Aile hekimleri isyan etti

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolunun çağrısıyla pek çok ilden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri ve sağlık alanındaki meslek örgütleri Ankara’da Abdi İpekçi Parkında bir araya gelerek “angarya nöbeti” tutmayacaklarını dile getirdiler. “Aile Hekimi Köle Değildir” “Acil Nöbetine Hayır” yazılı dövizler taşıyan hekimler ve sağlıkçılar, sık sık “Hastanede Nöbet Tutmayacağız” ve “Birleşe Birleşe Kazanacağız” sloganları atarak Sağlık Bakanlığı önüne yürüdüler.

Bakanlık önünde yaptığı konuşmada Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekim ve çalışanlarına seslenen Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, “TTB olarak sizlerin bu haklı direnişinizi kutluyor, arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” diye konuştu. Acil servislerde yaşanan problemlerin başka alanlarda problem yaratarak çözülemeyeceğini ifade eden Dr. İlhan, yürütülen sağlık politikalarıyla hekimlerin birbirleriyle çatışı hale getirildiğini, böyle sağlık hizmeti verilemeyeceğini söyledi. Acil sağlık hizmeti ile birinci basamak koruyucu hekimliğin tamamen farklı uzmanlık alanları olduğunun altını çizen TTB Genel Sekreteri, “Bilimsel bir sistem kurulana kadar angarya nöbetlere hayır” dedi.

Ankara Aile Hekimliği Derneği adına konuşan Dr. Dadal Günçe, “Sağlık Bakanlığı çuvalladığı için yasalarla ve yönetmeliklerle ait olmadığımız bir yerde nöbet tutmamız isteniyor” diye konuşarak, bu nöbetlerin Bakanlıkla imzalanan sözleşmelerin açıkça ihlali olduğunu belirtti. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına söz alan Erkal Genişler ise, sendika olarak bu düzenlemeye karşı çıktıklarını ifade ederken, “Sağlık Bakanı’nın ASM elemanları olarak ne iş yaptığımızı bilmediğini düşünüyor, kendisini, ne iş yaptığımızı öğrenmek üzere gelip bir günü ASM’de geçirmeye davet ediyoruz” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Dr. Çetin Erdolu da, birinci basamakta uygulanmaya çalışılan sistemle, beş kişinin işini bir kişiye yaptırarak ve sağlıkçıların omuzlarına ağır iş yükü yükleyerek sağlıkta tasarrufa gidilmeye çalışıldığını söyledi.


İlgili yazılar

Alternatif Eğitim Manifestosu: Pedagojik Roman

Alternatif Eğitim Manifestosu: Pedagojik Roman Alternatif Tedavi Manifestosu: Fizyolojik Roman Şuursuz Karantina: Avangard Fanzin Bir Meczubun Dilemması: Avangard Fanzin Görkemli

Hizbullah PKK’ya savaş ilan etti

Hizbullah örgütünün resmi sitesi ‘ huseynisevda ‘ aracılığı ile PKK ile savaş için ne gerekiyorsa yapılacağı mesajı verildi. Hizbullah örgütünün

İstifayı değerlendirmediğimi zannetmeyin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, muhalefetin istifa çağrılarına  ‘İstifayı değerlendirmediğimi zannetmeyin’ diyerek cevap verdi. Bakan Yıldız şöyle konuştu: “İstifaya

Bir Cevap Yazın