YARSAV: Danıştay yönetimi şakşakcı mı?

YARSAV: Danıştay yönetimi şakşakcı mı?

Yarsav Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay’ın kuruluş yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen toplantıda Başbakan Erdoğan ile TBB Başkanı Feyzioğlu arasından yaşanan gerilim değerlendirildi. Başbakan Erdoğan’ın Danıştay Başkanının belirlenmesindeki rolünün getirdiği sahiplenme duygusuyla bir evsahibi rahatlığı içinde yargının savunma ayağını temsil eden Türkiye Barolar Birliğinin Başkanı’na olan tavrının hem bugünün erkler ilişkisinin geldiği noktayı özetleyen bir tablo hem de yakın gelecekte yaşanacak yargısal tasarruflara ilişkin ipuçlarını barındırdığı savunuldu.

“Yasama ve yürütme temsilcilerinin bu üslubun arkasında hizalanması kanıksanabilir olsa da Danıştay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yargının da açıktan aynı hizaya girmesi daha vahim bir tabloya işaret etmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yürütmenin yargıyı şamar oğlanına çevirerek her geçen gün artarak devam eden saldırılarına karşı en ufak bir ses çıkarmayan, yargının kurumsal bağımsızlığı ve onurunun korunmasında devreye girmeyen yüksek yargı temsilcileri, liyakatla değil icazetle seçildikleri iddialarını haklı çıkarırcasına yargıya değil yürütmeye sahip çıkmaya çalışmıştır.
Ayrıca, TBB Başkanı’nın konuşmasından incindiği belirtilen ‘ev sahibi kurum mensuplarının’ ‘şakşakçı’ tabirinden de aynı ölçüde incinip incinmediklerinin Danıştay Başkanlığı tarafından yapılacak bir açıklama ile açıklığa kavuşturulması gerektiği, aksi takdirde Danıştay Başkanının, 146 yıllık geçmişi olan, devlete karşı bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruma rolüne sahip Danıştay’ı temsil kabiliyetinin sorgulanır hale geleceği izahtan varestedir.”
Bu törenlerin devlet ricali ve medyaya yargının sorunlarının aktarıldığı, siyasi irade ve toplumdan beklentilerin ifade edildiği platformlar olduğu kaydedilen açıklamada, “Dolayısıyla burada eleştirilmesi gereken TBB Başkanı değil, yargının sorunlarını çözme makamında olan yasama ve yürütme erki temsilcilerine, bu sorunları yeterince dile getiremeyen ve sırf misafirlerini incitmeme adına yüzeysel bir konuşma yapan Danıştay Başkanıdır. Hem Sayın Başbakan’a hem de Danıştay Başkanlığı’na hatırlatmak isteriz ki, geleceği hakkında bazılarının farklı planları olsa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir ve çokseslilik demokrasinin olmazsa olmazıdır” denildi.


İlgili yazılar

Muhalefet yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturmamaya kararlı

Muhalefet partileri yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturmamaya kararlı görünüyor. Meclis Soruşturma Komisyonu’nun yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakan hakkında

Bahceli: Davutoğlu konu mankeni

  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ”anneler sevgi sancağıdır.Şefkat abidesidir. Bereket ve dua hazinesidir” dedi. Partisnin Aydın’daki

IŞİD’e giden silahlı TIR’ı soruşturan savcılar görevden alındı

MİT TIR’larının 19 Ocak 2014’te Adana’da durdurulması ve aranmasında görev alan Cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan

Bir Cevap Yazın