HSYK YASA TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

HSYK YASA TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

 

HSYK’nın yapısında değişiklik öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 24  saatlik maratonun ardından kabul edilerek yasalaştı. Açık oylamada kanun teklifi 210 oyla kabul edildi. 238 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 210 kabul, 28 ret oyu çıktı. CHP yasayı Anayasa Mahkemesine götürecek. Düzenlemede iki madde metinden çıkarıldı. 14 maddede  değişikliğe gidildi. Adalet Bakanı  yeni düzenlemede söz sahibi.

TBMM Genel Kurulu, dün saat 14.00’te başlayan mesaide CHP’nin önergesiyle saat 05.00’te kapalı oturuma  geçildi. Saat 06.55’te tekrar açık oturum başladı.

Teklif üzerinde gece boyunca AKP’nin değişiklik önergeleri kabul edildi.

Buna göre, HSYK’nın 12 üye ile toplanıp karar alması sağlanıyor.HSYK dairelerinin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak görevini HSYK Genel Kurulu’na verildi.

HSYK Genel Kurulu, yürürlükteki kanunda olduğu gibi dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak.

AKP’nin  önergesiyle, HSYK’nın birinci ve ikinci dairelerinin 5’er, üçüncü dairenin 11 üyeden oluşmasını öngören düzenleme de teklif metninden çıkarıldı.

HSYK Başkanı olan Adalet Bakanının tetkik hakimi olma şartlarını taşıyan hakim ve savcılar arasından kurulda çalıştırılmak üzere geçici görevlendirme yapmasına imkan veren düzenleme tekliften çıkarıldı.

AKP’nin başka bir önergesiyle, Teftiş Kurulu başkan yardımcısı sayısı ikiden üçe çıkarıldı. Önergeyle ayrıca, Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde görev yapan Teftiş Kurulu Başkanının, HSYK Başkanının gözetiminde görev yapması, Teftiş Kurulu Başkanının HSYK Başkanına karşı sorumlu olması ve Teftiş Kurulunun, HSYK  tarafından değil  HSYK Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmesi kabul edildi.

Kurul müfettişlerinin İkinci Daire yerine Birinci Daire tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanmasına ilişkin önerge de kabul edildi.

Teftiş Kurulu Başkanının yıllık teftiş programı taslağını, 3. Daire’ye sunmasına ilişkin önergenin kabul edilmesiyle mevcut kanun hükmüne dönülmüş oldu

Adalet Akademisi’nde Genel Sekreterlik pozisyonu kaldırılacak. Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ile üç başkan yardımcısından oluşacak.

Adalet Akademisi Başkanı ile başkan yardımcılarının seçiminde ayrı esaslar uygulanacak. Başkanlık için 3 adayı Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu yerine Adalet Bakanı gösterecek. Başkan, yürürlükteki kanunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilecek ya da atanacak.

Yürürlükteki kanun uyarınca başkanla aynı kriterlerin geçerli olduğu başkan yardımcıları ise Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ya da atanacak.

Süresi biten başkan ve yardımcılarının 2 dönem daha göreve devam etme imkanı bir dönemle sınırlandırılacak.

Türkiye Adalet Akademisi’nde kaldırılacak genel sekreterlik yerine çeşitli daire başkanlıkları kurularak hizmet birimleri oluşturulacak. Daire başkanlıklarına Adalet Bakanı tarafından atama yapılacak.

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu sadece Nisan ayında toplanacak.

Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin onaylanması, Adalet Akademisi Genel Kurul’un görevleri arasından çıkarılıyor.


İlgili yazılar

EĞİTİMLİ İŞSİZ SAYISI HIZLA ARTIYOR

CHP’nin ekonomi raporuna göre Türkiye’de kadın ve genç işsizliği alarm veriyor. Rapora göre, 2011 itibariyle 15-29 yaş grubundaki her 100

Bu Mesleklerde Yeterlilik Belgesi Aranacak!

TESK bünyesinde  Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) uygulaması başlıyor.AB Programı çerçevesinde baaşlayan uygulama ilk etapta Kozmetik Ürünler Uygulayıcısı, Epilasyon

Lozan Tabelada Kalmış!

Şaşkınız, hem de çok. Deyim yerindeyse, tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Neden mi, anlatalım. İsviçre’nin Basel kentindeydik bir süredir. Dost

Bir Cevap Yazın