MİT YASASI ÇIKARILACAK

MİT YASASI ÇIKARILACAK

AKP, MİT Yasası ve Danıştay Kanunu’nda köklü değişiklik yapmak için harekete geçti. TBMM, güvenlik ve istihbarat çalışmalarını denetleyebilecek. Danıştay Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “grup dava” ve “İvedi yargılama usulü” uygulamaları devreye girecek. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.

ÖNERGELERLE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Meclis Genel Kurulu’nda Salı günü Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
Teklife göre MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yapacak. Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, millî savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek.
MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görevinin gereği terör örgütleri dâhil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.
AK Parti teklifin üzerinde 7 önerge verecek. Verilecek önergelerle Bakanlar Kurulunca MİT’e verilecek görevler maddesinde yer alan “her türlü” ibaresi çıkarılacak. MİT’e naklen atananların eski kurumlarına iade edilmelerine yönelik düzenleme de teklif metninden çıkarılacak. MİT mensuplarının Ankara ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarına ilişkin düzenleme de teklif metninden çıkarılıyor.
Verilecek önergeyle MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara yönelik cezai hükümlerde de değişiklik yapılacak.

Yeni madde ihdası ile TBMM güvenlik ve istihbarat çalışmalarını denetleyebilecek. Bu konuda bir komisyon kurulacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, “Komisyonun çalışmasını sürdürüyoruz, denetleme komisyonu, Meclise önemli bir yetki verilecek. Ülkemizin gerek istihbaratını, gerek güvenliğini bu yüce Meclis denetleyecek. Salı günü yeni maddemizi, yeni bir madde ihdasını getireceğiz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda MİT’in ardından Danıştay Kanununda değişiklik öngören tasarı görüşülecek. Tasarıyla Danıştay; on beşi dava, biri idari daire olmak üzere on altı daireden oluşacak.

GRUP DAVA

Aynı maddi ve hukuki sebebe bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek.
İdari mahkemeler, grup davaları Danıştay kararı doğrultusunda sonuçlandıracak. Grup davalar nedeniyle ilgili dava daireleri kurulu tarafından verilen karara uygun olarak grup dava kararını veren mahkeme veya diğer mahkemelerce verilen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurulamayacak.

-İVEDİ YARGILAMA USULÜ-

İvedi yargılama usulü ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlarla ilgili uyuşmazlıklar hakkında uygulanacak.  İvedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gün olacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.
Danıştay’ın ve bölge idare mahkemelerinin; bozmaya uyma kararları, kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin kararlar, Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesinin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin kararlara ilişkin olarak temyiz veya itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

ESKİ BAKANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA 

Genel Kurul’da AK Parti ve CHP tarafından eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında verilen soruşturma önergeleri okundu. Gözler şimdi söz konusu eski bakanlar hakkında Genel Kurul’da verilecek karara çevrildi. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar verilecek.


İlgili yazılar

BAŞBAKAN KENDİ SÖYLEDİĞİ YALANA İNANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran “Başbakan “Başmitoman” gibi kendi söylediği yalana kendisi inandı. Açıkça kendi halkına karşı yalan söyledi, kışkırtıcılık yapmaya çalıştı.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından suç duyurusunda bulunacağım” dedi

İnce’den Erdoğan’a: Kitap Özeti Okuyan Adam

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Lozan, bu toprakların bizim olduğunun tescilidir. Lozan uluslararası bir meydan okumadır. Lozan bağımsızlıktır. Egemenliğimizin simgesidir”

AB’nin yaramaz çocuğuna IMF’den yardım talebi

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’ın borçlarını ödeyememesi, sıkıntıya düşen Birliğin amiral ülkeleri çözüm arayışına girdi. AB bankalarına olan borcunu ödeyemeyen Yunanistan

Bir Cevap Yazın