TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

TRT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu sürelerin seçime katılan siyasi partiler açısından kamunun siyasal beklentilerine cevap verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamadığının görüldüğü belirten Tanal, RTÜK uzmanları tarafından duruma ilişkin “ihlal” tespiti yaparak rapor hazırladı dedi.

Suç duyurusu dilekçesi şöyle:

 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 5. maddesi ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesi, radyo ve televizyon kuruluşlarının uymakla yükümlü oldukları yayın hizmet ilkelerini ayrıntılı biçimde saptamıştır. Söz konusu yayın ilkeleri, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerini de kapsamakta;  titizlikle uygulanmaları halinde, radyo ve televizyon yayınlarının seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Radyo ve televizyon kuruluşları, oy verme gününden önceki yirmi dört saat dışındaki seçim döneminde 2954 ve 6112 sayılı Kanunlarda belirtilen ilkelere titizlikle uymak suretiyle yayınlarını sürdürebilir.
 Anayasa madde 10’a göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Herkes kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık yasağı başlıklı 14. maddesine göre; bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal azınlığı aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Anayasa madde 90’a göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası sözleşmeler kanun hükmündedir. Bu sebeple TRT’nin fırsat eşitliğine aykırı davranarak yayın sürelerine uymaması AİHS madde 14 ve Anayasa madde 10’a aykırılık teşkil etmektedir.

İlgili yazılar

Bilinen katiller bulunamadı

Bundan tam 22 yıl önce bir pazar günü bombalı saldırı sonucu öldürülen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu cinayeti davasınnı failleri hala

Megakent 82.il oluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu NTV’de merak edilen sorulara yanıt verdi. Oğuz Haksever’in Erdoğan tarafından azarlanması üzerine Ahmet Arpat’ın sunuculuğunu yaptığı

Kerem Kılıçdaroğlu Yazar Oldu

Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu bir grup akademisyen Türkiye sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aylık internet

Bir Cevap Yazın